1. Teoretická část: DIY Exhibition 2. Praktická část: a) autorská publikace: Superme b) volný výstavní soubor: Superme

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: DIY Exhibition 2. Praktická část: a) autorská publikace: Superme b) volný výstavní soubor: Superme

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišerová, Lucia
dc.contributor.author Rauerová, Elsa
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:23Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:23Z
dc.date.issued 2018-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45328
dc.description.abstract Diplomová práce DIY Exhibition se zabývá podobami nezávislého kurátorství v rámci českých vysokých škol. Úvodní část je věnována vymezení pojmů a nastínění vývoje tuzemského nezávislého kurátorství. Stěžejním bod představuje kapitola věnovaná výzkumu vybraných studentských galerií, které jsou na jeho základě rozřazeny do dvou základních kategorií a následně podrobeny vzájemnému porovnání s důrazem na kurátorský aspekt provozu. Závěrečná kapitola představuje nezávislé výstavní iniciativy v rámci ateliéru Reklamní fotografie.
dc.format 65
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezávislé kurátorství cs
dc.subject nezávislé galerie cs
dc.subject výstava cs
dc.subject kurátor cs
dc.subject umění cs
dc.subject studenti cs
dc.subject škola cs
dc.subject umělecké vysoké školy cs
dc.subject Independent curatorship en
dc.subject independent galleries en
dc.subject exhibition en
dc.subject curator en
dc.subject art en
dc.subject students en
dc.subject school en
dc.subject art colleges en
dc.title 1. Teoretická část: DIY Exhibition 2. Praktická část: a) autorská publikace: Superme b) volný výstavní soubor: Superme
dc.title.alternative 1. Theoretical part: DIY Exhibition 2. Practical part : a) Superme b) Superme
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tláskalová, Nikola
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated Diploma thesis DIY exhibition deals with the forms of tbe independent curatorship within Czech universities. The introductory part is devoted to defining terms and outlining the development of independent curatorship. The main point of thesis is the chapter devoted to the research of selected student galleries, which are divided into two basic categories and then compared with the emphasis on the curatorial aspect of operation. The final chapter presents independent exhibition initiatives within the Department of the commercial photography.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 52908
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
rauerová_2019_dp.pdf 5.763Mb PDF View/Open None
rauerová_2019_op.pdf 210.3Kb PDF View/Open None
rauerová_2019_vp.pdf 196.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account