Význam více druhů bakterií pro rozklad syntetických látek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam více druhů bakterií pro rozklad syntetických látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Krajčíriková, Sabina
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:26Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:26Z
dc.date.issued 2019-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45418
dc.description.abstract V práci byla studována biodegradace N-oktyl-2-pyrrolidonu pomoci dvou kultur, které byly izolovány z povrchové vody. Cílem bylo pokusit se zjistit úlohu jednotlivých kultur při rozkladu této látky. Byla provedena řada pokusů růstu kultur i na strukturních částech N-oktyl2-pyrrolidonu, tj. na oktanu, pyrrolidonu, ale také na N-methylpyrrolidonu a N-ethylpyrrolidonu. Výsledky ukázaly, že kultura Dr2 zahajuje rozklad, neboť je schopna využívat oktan ke svému růstu a taky vykazuje slabý růst na samotném N-oktyl-2-pyrrolidonu. Kultura Dr1 nebyla schopna růstu na žádné látce, avšak její růst se projevil na metabolitech kultury Dr2 po částečné degradaci N-oktyl-2-pyrrolidonu.
dc.format 48 s. (60 029 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biodegradace cs
dc.subject N-oktyl-2-pyrrolidon cs
dc.subject oktan cs
dc.subject pyrrolidon cs
dc.subject N-methylpyrrolidon cs
dc.subject N-ethylpyrrolidon cs
dc.subject mikrobiální kultury cs
dc.subject spolupráce kultur cs
dc.subject Biodegradation en
dc.subject N-octane-2-pyrrolidone en
dc.subject octane en
dc.subject pyrrolidone en
dc.subject N-methylpyrrolidone en
dc.subject N-ethylpyrrolidone en
dc.subject microbial strains en
dc.subject cooperation of strains en
dc.title Význam více druhů bakterií pro rozklad syntetických látek
dc.title.alternative The Importance of the Action of Several Bacteria for Degrading Synthetic Compounds
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Julinová, Markéta
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis, the biodegradation of N-octyl-2-pyrrolidone was studied using 2 strains, which were isolated previously from the surface water. Main goal was to find out, how the strains work separately in the decomposition of this substance. A lot of experiments aimed to the strains growth on N-octyl-2-pyrrolidone and its structural parts such as octane and pyrrolidone, were realized; also an utilization of N-methylpyrrolidone and N-ethylpyrrolidone by the strains was examined. Obtained results showed that strain Dr2 started the decomposition, because it was able to use octane for its growth and was able to partial utilization of N-octyl-2-pyrrolidone as well. Strain Dr1 was not able to grow on any of tested substances, but its growth proceeded on metabolites originated from partial degradation of N-octyl-2-pyrrolidone performed by strain Dr2.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 53047
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
krajčíriková_2019_dp.pdf 1.469Mb PDF View/Open None
krajčíriková_2019_op.docx 83.44Kb Unknown View/Open None
krajčíriková_2019_vp.docx 81.28Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account