Fake news a studenti vysoké školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fake news a studenti vysoké školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Michal
dc.contributor.author Dočkal, Daniel
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:28Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:28Z
dc.date.issued 2019-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45469
dc.description.abstract Téma fake news je v současné době aktuálním problémem po celém světě. Tyto falešné zprávy rozhodují volby, mění veřejné mínění či probouzí nenávist vůči jiné kultuře. Cílem práce je zjistit, jak pracují studenti vysokých škol se zprávami, jak vnímají tuto problematiku a jestli se cítí být její součástí. Pro mnohé studenty je Fake news pouze cizí hrozba, která se jich vůbec netýká a nikdy týkat nebude. Neznalost, neostražitost, a právě pocit bezpečí je největší zbraň všech fake news. Ke zjištění těchto poznatků pomůže experiment a hloubkové rozhovory s participanty, kteří budou zvoleni napříč dvěma názorovými skupinami. Výzkum bude zkoumat mediální gra- motnost participantů, jejich práci s informacemi a způsoby ověření pravdivosti zpráv. Baka- lářská práce bude sloužit jako další zdroj informací potřebný k řešení celkové problematiky okolo fake news.
dc.format 56
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fake news cs
dc.subject myside bias cs
dc.subject mediální gramotnost cs
dc.subject média cs
dc.subject hoax cs
dc.subject Fake news en
dc.subject Myside bias en
dc.subject Media literacy en
dc.subject Media en
dc.subject Hoax en
dc.title Fake news a studenti vysoké školy
dc.title.alternative Fake News and Students of University
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bureš, Vladislav
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated Subject of fake news has become one of the most global topical issues. These fake news determine elections, have influence on public opinion or they instigate hatred against other cultures. The aim of this bachelor's thesis is to ascertain how university students work with news, how do they perceive the issue of Fake news and whether they feel as a part of it. Many students consider fake news as a foreign threat that doesn't concern them and never will. However, ignorance, feeling of security and careless behaviour are the biggest strengths of all fake news. Methods of experiment and in-depth interviews with participants that will be chosen across two different spectrums of opinion will be used as research techniques. Bachelor's thesis research will focus on the participants' media literacy, their information practices and their ability of fact-checking. This bachelor's thesis will be used as a potential source of infor- mation for further issues concerning Fake news.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 53136
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
dočkal_2019_dp.pdf 1.155Mb PDF View/Open None
dočkal_2019_op.docx 58.72Kb Unknown View/Open None
dočkal_2019_vp.doc 151Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account