Degradace polybutylentereftalátu (PBT)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Degradace polybutylentereftalátu (PBT)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Alena
dc.contributor.author Fejková, Lenka
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:30Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:30Z
dc.date.issued 2019-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45511
dc.description.abstract Požadavky na chování polymerních materiálů jsou stále přísnější, proto roste potřeba studia degradačního chování polymerů vlivem tepla či jiným faktorem. Roste i spotřeba materiálů polyesterového typu. Jedním z nich je polybutylentereftalát (PBT). Jedná se o krystalický termoplastický polymer, který nabízí skvělou vyváženost mechanických a elektrických vlastností. Tato bakalářská práce je z výše zmíněných důvodů zaměřena na studium tepelné degradace polybutylentereftalátu. V první části je čtenář seznámen obecně se studovaným materiálem a v druhé je pak shrnutí výsledků praktického experimentu.
dc.format 64 s. (63 980 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polybutylentereftalát cs
dc.subject PBT cs
dc.subject degradace cs
dc.subject polybuthyleneterephtalate en
dc.subject PBT en
dc.subject degradation en
dc.title Degradace polybutylentereftalátu (PBT)
dc.title.alternative Polybutylene Terephthalate (PBT) Degradation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Lubomír
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated The requirements for the behaviour of polymers are becoming increasingly stringent, thus increasing the need to study the degradation behaviour of polymeric materials either by heat or by other factors. In addition, the consumption of polyester-type materials is increas-ing. One of them is polybutyleneterephthalate (PBT). It is a crystalline thermoplastic poly-mer that offers excellent balance of mechanical and electrical properties. Based on these facts, the bachelor thesis is focused on the study of thermal degradation of polybutylene-tereph-thalate. In the first part, the reader is generally familiar with the studied material and in the second part the results of the practical experiment are summarized.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 53202
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
fejková_2019_dp.pdf 2.819Mb PDF View/Open None
fejková_2019_op.pdf 155.3Kb PDF View/Open None
fejková_2019_vp.pdf 149.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account