Vliv masových sdělovacích prostředků na mládež

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv masových sdělovacích prostředků na mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Grénarová, Květoslava
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:27:54Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:18Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4571
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o vlivu masových sdělovacích prostředků na mládež. Je zaměřena na mezilidskou komunikaci a vývojově mladší komunikaci zprostředkovanou masovými médii. Popisuje jejich vývoj až do dnešní podoby a seznamuje s jejich funkcemi. Cílem bakalářské práce je analyzovat vedle pozitivního působení zejména negativní vliv masmédií na současnou mladou populaci a způsoby, kterými je tlaku masových médií vzdorovat. Problematika vlivu médií a masové komunikace na společnost je nedílnou součástí sociální pedagogiky. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 352456 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2009
dc.subject Děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject média cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject masová komunikace cs
dc.subject tisk cs
dc.subject film cs
dc.subject rozhlas cs
dc.subject televize cs
dc.subject internet cs
dc.subject vliv masmédií cs
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject Kids en
dc.subject teens en
dc.subject media en
dc.subject mass media en
dc.subject communication en
dc.subject mass communication en
dc.subject press en
dc.subject movie en
dc.subject broadcast en
dc.subject television en
dc.subject internet en
dc.subject mass media effect en
dc.subject medial education en
dc.title Vliv masových sdělovacích prostředků na mládež cs
dc.title.alternative Mass media effect on teens en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the effects of the mass media on teens. It focuses on both interpersonal communication and communication during earlier developmental stages, brought on by media. The roles will be described from the their emergence up to the current state, and aquaints us with their roles. The aim of this paper lays on the side of the positive treatment in the analysis of the primarily negative mass media effects on contenmporary teens, and the acceptable ways to resist their pressure. Mass media effects and mass media communication issues on society today make up an integral part of social pedagogy. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006298
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
grénarová_2007_bp.pdfBlocked 344.1Kb PDF View/Open
grénarová_2007_vp.doc 48.19Kb Microsoft Word View/Open
grénarová_2007_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account