Competitive Intelligence - projekt implementace manažerské metody sledování konkurence za účelem rozhodnutí o vstupu společnosti na trh a zvýšení konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Competitive Intelligence - projekt implementace manažerské metody sledování konkurence za účelem rozhodnutí o vstupu společnosti na trh a zvýšení konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Hanáček, Jindřich
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:34:13Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4580
dc.description.abstract V diplomové práci jsem vycházel z aktuální situace a požadavků managementu, které od-ráží potřebu změny a nastavení systému konkurenčního zpravodajství, dále pak monitoring trhu v České republice z důvodu plánovaného vstupu na něj. Práce je koncipována do dvou částí, tj. teoretické a praktické. V teoretické části jsem ana-lyzoval literární prameny a definoval význam zásadních pojmů. V praktické části jsem představil společnost Insight Enterprises Inc. (dále jen "Insight") se sídlem ve Spojených státech amerických. Hlavní částí analýzy je objasnění současné situace konkurenčního zpravodajství ve společnosti a informačního systému. Výsledkem projektu je návrh im-plementace nových metod konkurenčního zpravodajství do společnosti včetně přípravy podnikatelského záměru. V projektové části je návrh řešení systému konkurenčního zpra-vodajství s ohledem na odstranění jeho současných nedostatků ve společnosti Insight. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 10506845 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject konkurenční zpravodajství cs
dc.subject analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject vstup na trh cs
dc.subject competitive intelligence en
dc.subject analysis en
dc.subject project en
dc.subject competition en
dc.subject entry to market en
dc.title Competitive Intelligence - projekt implementace manažerské metody sledování konkurence za účelem rozhodnutí o vstupu společnosti na trh a zvýšení konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative Competitive Intelligence - implementation project of managerial method of monitoring competition in order to decision about entry company to the market and increasing competitive advantages en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated In diploma thesis am issued from actual situation and management's needs, which reflects need to change and set-up system of competitive intelligence, further then monitoring mar-ket in Czech Republic by reason of planned entry at him. The thesis is conceived to the two parts, i. e. theoretical and practical. In theoretical part am analyzed literary sources of information and defined sense of principle idea. In practical part am introduced Insight Enterprises Inc. (further only " Insight") company based in the United States of America. Main part analyses are clarification of current situation of competitive intelligence and information system in the company. Result of the project is proposal implementation of new methods in competitive intelligence to the company in-cluding disposition of business plan. In practical part is proposed solution of competitive intelligence system regarding elimination of his existing imperfection in Insight Company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6132
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hanáček_2007_dp.pdfBlocked 10.02Mb PDF View/Open
hanáček_2007_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
hanáček_2007_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account