Implementace principů behaviorální ekonomie do marketingového řízení zahraničních programů mobility

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace principů behaviorální ekonomie do marketingového řízení zahraničních programů mobility

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorlová, Růžena
dc.contributor.author Kodydek, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45813
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá motivačními faktory a obavami studentů rozhodujících se o zahraničním studijním výjezdu. V první části této práce jsou objasněna teoretická výcho- diska, která se vztahují k problematice spotřebitelského rozhodování a behaviorální eko- nomie. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v části praktické, na které navazuje výsledný projekt implementace těchto poznatků s využitím výsledku provedených analýz, na jejichž základě jsou fakultě doporučeny konkrétní akční kroky. Cílem práce je zvýšení počtu studentů využívajících zahraničních programů mobility poskytovaných domácí uni- verzitou.
dc.format 123 s. (199 152 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject behaviorální ekonomie cs
dc.subject program Erasmus+ cs
dc.subject rozhodovací proces cs
dc.subject zahraniční mobilita cs
dc.subject iracionalita cs
dc.subject motivace cs
dc.subject behavioral economy en
dc.subject programme Erasmus+ en
dc.subject decision-making process en
dc.subject inter- national mobility en
dc.subject irrationality en
dc.subject motivation en
dc.title Implementace principů behaviorální ekonomie do marketingového řízení zahraničních programů mobility
dc.title.alternative Implementation of Behavioral Economy Principles in Marketing Management of International Mobility Programs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with motivational factors and concerns of students deciding on a study abroad. The first part of this thesis explains the theoretical basis that relate to consumer decision-making and behavioral economics. These theoretical findings are further applied in the practical part, which is followed by the final project of implementation of these fin- dings using the results of the analyzes based on which action steps are recommended. The aim of the thesis is to increase the number of students using foreign mobility programs provided by the home university.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49101
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
kodydek_2019_dp.pdf 5.403Mb PDF View/Open None
kodydek_2019_op.docx 24.90Kb Unknown View/Open None
kodydek_2019_vp.docx 25.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account