Projekt rozšíření podniku s podporou externích zdrojů financování z EU

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt rozšíření podniku s podporou externích zdrojů financování z EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Monika
dc.contributor.author Pavlát, David
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45815
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na přípravu projektu rozšíření společnosti EMSEKO CZ, s.r.o. s využitím externích zdrojů financování poskytovaných strukturálními fondy Evropské unie. Teoretická část je zpracována na základě literární rešerše odborné literatury a popisuje podnikatelský záměr, metodologii rozšiřování podniku, finanční podporu ze zdrojů Evropské unie a také marketingové a finanční analýzy podniku. V praktické části je představena společnost EMSEKO CZ, s.r.o., analyzován její současný hospodářský stav a v rámci projektu naplánován stav budoucí. V praktické části byla vypracována projektová dokumentace s využitím systémů finanční analýzy, projektového cash flow, obchodního plánování, rizikové analýzy a Ganttova diagramu.
dc.format 141 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject rozšíření podniku cs
dc.subject marketingová analýza cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject evropské dotace cs
dc.subject výrobní expanze cs
dc.subject business plan en
dc.subject business expansion en
dc.subject marketing analysis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject European Union en
dc.subject European funds en
dc.subject production expansion en
dc.title Projekt rozšíření podniku s podporou externích zdrojů financování z EU
dc.title.alternative Business Expansion Project with Support of External Funding Sources from the EU
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated This thesis aims to prepare a business expansion project for EMSEKO CZ, s.r.o. company with the support of external funding sources provided by the European Structural and Investment funds. The theoretical part is based on literary research of specialized literature and describes business plan, methods of business expansion, funding provided by the European Union, and also marketing and financial company analyses. The practical part introduces EMSEKO CZ, s.r.o., analyses current economic conditions and plans future project-induced conditions. The practical part introduces project documentation containing financial analyses, cash flow of the project, business planing, risk analysis and Gantt diagram.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49109
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlát_2019_dp.pdf 4.488Mb PDF View/Open None
pavlát_2019_op.docx 24.24Kb Unknown View/Open None
pavlát_2019_vp.docx 24.72Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account