Projekt rozšíření služeb domova pro seniory SENIOR Otrokovice, p.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt rozšíření služeb domova pro seniory SENIOR Otrokovice, p.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Přecechtělová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45819
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je projekt rozšíření služeb organizace SENIOR Otrokovice, p. o. Teoretická část se věnuje rozboru literárních pramenů, které se zaobírají základními charakteristikami systému sociálních služeb v ČR, zvláště oblastí péče o seniory, specifiky řízení organizace sociálních služeb a základy marketingu. V praktické části bylo pomocí marketingových analýz posouzeno postavení organizace Otrokovice, p.o., na trhu, na jehož základě byl vypracován projekt rozšíření služeb organizace, včetně časové, nákladové a rizikové analýzy. Cílem projektu je zavedení nových služeb, se kterými budou senioři spo-kojeni a organizaci zajistí zvýšení zájmu o jejich služby.
dc.format 134
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject senior cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject projekt cs
dc.subject analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject social services en
dc.subject senior en
dc.subject home for the elderly en
dc.subject project en
dc.subject analysis en
dc.title Projekt rozšíření služeb domova pro seniory SENIOR Otrokovice, p.o.
dc.title.alternative Project to Extend Services in the Home of Seniors SENIOR Otrokovice, p.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2019-05-23
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis is a project of the extension service organization SENIOR Otro-kovice, p. o. The theoretical part is devoted to the analysis of literary sources that deal with the basic characteristics of the system of social services in the CZECH republic, especially areas of care of the elderly, the specifics of the management of the organization of social services and the basics of marketing. In the practical part was using marketing analyses assessed the status of organization Otrokovice, p.o., on the market, on the basis of which was developed the project of the extension services of the organization, including time, cost and risk analysis. The aim of the project is the introduction of new services, which will seniors are satisfied and the organization will ensure an increase in interest in their services.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49137
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
přecechtělová_2019_dp.pdf 2.827Mb PDF View/Open None
přecechtělová_2019_op.docx 25.92Kb Unknown View/Open None
přecechtělová_2019_vp.docx 24.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account