Podnikatelské riziko, analýza a návrh řešení zjištěných rizik zkoumaného malého podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podnikatelské riziko, analýza a návrh řešení zjištěných rizik zkoumaného malého podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Danko, Lukáš
dc.contributor.author Ilončiak, Martin
dc.date.accessioned 2019-10-01T07:11:45Z
dc.date.available 2019-10-01T07:11:45Z
dc.date.issued 2019-07-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45838
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit literární rešerši o rizicích malých a středních podnicích a následně analyzovat konkrétní malý podnik zabývající se prodejem elektroniky. Teore-tická část práce popisuje všechna možná rizika, se kterými se malé a střední podniky mo-hou setkat. Následně je v praktické části zkoumán určitý malý podnik. Na základě fi-remních informací jsou vyhodnoceny největší rizika právě tohoto podniku. Podle zjištěných rizik jsme dále vytvořili rizikovou analýzu, která nám určila nejvýznamnější riziko pro firmu. Závěr práce patří návrhem a opatřením, které firma musí zvážit pro udr-žení se na trhu. Hlavním výsledkem práce jsou tedy návrhy a řešení konkrétních rizikových oblastí firmy.
dc.format 61 s. (67 631 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční riziko cs
dc.subject tržní riziko cs
dc.subject informační riziko cs
dc.subject právní riziko cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject Financial risk en
dc.subject market risk en
dc.subject information risk en
dc.subject legal risk en
dc.subject small and medium enterprises en
dc.title Podnikatelské riziko, analýza a návrh řešení zjištěných rizik zkoumaného malého podniku
dc.title.alternative Entrepreneurial Risks of small and medium Enterprises in Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvorský, Ján
dc.date.accepted 2019-09-16
dc.description.abstract-translated This work aims to create a literature review on the risks of small and medium-sized en-terprises and then analyze a particular small company dealing with the sale of electronics. The theoretical part of the thesis describes all possible risks that small and medium-sized enterprises can encounter. Subsequently, the practical part examines a small business. Based on the company information, the greatest risks of this company are evaluated. Based on the identified risks, we also created a risk analysis that determined the most significant risk for the company. The conclusion of the work belongs to the proposal and measures that the company has to consider for keeping on the market. The main result of the work are, therefore, proposals and solutions of the specific risk areas of the company.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 53655
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-08-20


Files in this item

Files Size Format View Description
ilončiak_2019_dp.pdf 5.855Mb PDF View/Open None
ilončiak_2019_op.docx 23.21Kb Unknown View/Open None
ilončiak_2019_vp.pdf 860.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account