Analýza inovačních metod ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza inovačních metod ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slinták, Karel
dc.contributor.author Václavík, Peter
dc.date.accessioned 2019-10-01T07:11:45Z
dc.date.available 2019-10-01T07:11:45Z
dc.date.issued 2019-07-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45839
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá analýzou inovačných metód použitých vo vybranej spoločnosti. Práca je rozdelená na dve časti, a to na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je spracovaná dostupná literatúra formou literárnej rešerše, ktorá sa týka definovania inovácií a inovačných metód. Taktiež sa v tejto časti rozoberajú aj riziká, ktoré sa môžu naskytnúť pri inovovaní. V úvodu praktickej časti sa nachádza stručný popis spoločnosti, po ktorom nasleduje charakteristika inovácií v podniku a analýza využitých inovačných metód. Po tomto nasleduje analýza rizík, naskytajúcich sa pri inovovaní so záverečným zhodnotením inovačných procesov v podniku a odporučeniami.
dc.format 64 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inovácia cs
dc.subject Zlepšenie cs
dc.subject Inovačný proces cs
dc.subject KAIZEN cs
dc.subject Inovačné metódy cs
dc.subject Innovation en
dc.subject Improvement en
dc.subject Innovation process en
dc.subject KAIZEN en
dc.subject Innovation methods en
dc.title Analýza inovačních metod ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Analysis of Innovation Methods of Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaculčíková, Zuzana
dc.date.accepted 2019-09-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of innovation methods used in a selected com-pany. The thesis is divided into two parts which are theoretical and practical part. The theoretical part examines the available literature in form of literal recherché, related to the definition of innovations and innovation methods. In this part, there are also analysed some risks related to innovations. At the beginning of the practical part of the thesis, there is a brief description of selected company, after which follows characteristics of innovations in the company and analysis of used innovation methods. After this, there follows analysis of risks, which may appear dur-ing innovation process with final evaluation of innovation processes in the company with recommendations.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 53658
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-08-22


Files in this item

Files Size Format View Description
václavík_2019_dp.pdf 3.269Mb PDF View/Open None
václavík_2019_op.docx 23.41Kb Unknown View/Open None
václavík_2019_vp.docx 23.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account