Webová aplikace pro kompletní správu automati-zovaných testů v agilním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Webová aplikace pro kompletní správu automati-zovaných testů v agilním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žáček, Petr
dc.contributor.author Jakuba, Ondřej
dc.date.accessioned 2019-10-01T07:11:46Z
dc.date.available 2019-10-01T07:11:46Z
dc.date.issued 2019-07-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45850
dc.description.abstract Testování software neodmyslitelně patří k jeho samotnému vývoji. Automatizace testů v agilním vývoji velmi často šetří prostředky, nicméně někteří testeři tuto automatizaci nemusí zvládat snadno. Zvládají však většinou napsat vhodný testovací scénář. Pro implementaci webové aplikace bylo využito ASP.NET MVC 5. Testovací apli-kace byla napsána v .NET Framework 4.5, ve které byl použit nástroj Selenium. Webová část slouží k tvorbě testů, zatím co testovací aplikace slouží ke spouštění testů na prostředí, ve kterém je spuštěna. Vytvořená aplikace pomůže testerům při správě svých testů. Je možné si testy také spouštět.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agilní vývoj cs
dc.subject Testování cs
dc.subject Selenium cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject MVC cs
dc.subject C# cs
dc.subject Agile development en
dc.subject Testing en
dc.subject Selenium en
dc.subject ASP.NET en
dc.subject MVC en
dc.subject C# en
dc.title Webová aplikace pro kompletní správu automati-zovaných testů v agilním prostředí
dc.title.alternative A Web Application for the End-to-End Management of Automation Testing in Agile Environments
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Švejda, Jaromír
dc.date.accepted 2019-09-10
dc.description.abstract-translated Software testing is inherent to software development. Test automation saves re-sources in agile development very often. However some testers are not able to create au-tomation testing. They can usually write a suitable test scenario. Web application is implemented in ASP.NET MVC 5. Test application is written in .NET Framework 4.5 and it use the Selenium tool. Web application is using to creating tests. Test application is used to run tests on environment where the application is started. Created application can help to testers with test control. It is possible to run tests.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 53692
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-08-27


Files in this item

Files Size Format View Description
jakuba_2019_dp.zip 69.96Mb application/zip View/Open None
jakuba_2019_op.pdf 107.7Kb PDF View/Open None
jakuba_2019_vp.pdf 329.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account