Využití smart technologií v průmyslu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití smart technologií v průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Králík, Lukáš
dc.contributor.author Jelínek, Jan
dc.date.accessioned 2019-10-01T07:11:47Z
dc.date.available 2019-10-01T07:11:47Z
dc.date.issued 2019-07-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45857
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou Průmyslu 4.0 a dalšími souvisejícími činnostmi. Na úvod práce je čtenář uveden do tématu Industrial internetu, seznámen s historií průmyslu, cloud computingem, outcome economy nebo motivací, proč je Průmysl 4.0 důležitým technologickým přínosem. Dále je představena bezpečnost Industrial internetu spolu s bezpečnostními riziky založenými na reálných příkladech a současná situace Průmyslu 4.0 v České republice založena na výsledcích ankety vytvořené samotným autorem. Na závěr práce jsou představeny technologie spojené s Průmyslem 4.0 a na smyšlené společnosti jsou nastíněny výhody jejich implementace.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Průmysl 4.0 cs
dc.subject Industial Internet cs
dc.subject cloud computing cs
dc.subject ekonomie výsledku cs
dc.subject Plánování podnikových zdrojů cs
dc.subject Elektronická výměna dat cs
dc.subject Industry 4.0 en
dc.subject Industial Internet en
dc.subject cloud computing en
dc.subject outcome economy en
dc.subject Electronic Data Interchange en
dc.subject Enterprise Resource Planning en
dc.title Využití smart technologií v průmyslu
dc.title.alternative Utilization of Smart Technologies in Industry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žáček, Petr
dc.date.accepted 2019-09-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problems of Industry 4.0 and with other related activities. To begin with, the reader is introduced to the topic of Industrial Internet, familiarized with the history of industry, cloud computing, outcome economy, or the motivation why Industry 4.0 is an important technological asset. Furthermore, the safety of Industrial Internet is presented, along with security risks based on real examples, and the current situation of Industry 4.0 in the Czech Republic based on the results of a survey created by the author himself. At the end of the thesis, technologies related to Industry 4.0 are introduced and on the fictitious company are outlined the advantages of their implementation.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 53704
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-08-26


Files in this item

Files Size Format View Description
jelínek_2019_dp.zip 1.324Mb application/zip View/Open None
jelínek_2019_op.pdf 330.3Kb PDF View/Open None
jelínek_2019_vp.pdf 214.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account