Návrh algoritmu pro stanovení pojistné hodnoty z pohledu kybernetické bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh algoritmu pro stanovení pojistné hodnoty z pohledu kybernetické bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.author Pavlík, Lukáš
dc.date.accessioned 2019-11-05T09:22:03Z
dc.date.available 2019-11-05T09:22:03Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-863-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45864
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na problematiku informační bezpečnosti z pohledu pojištění proti kybernetickým hrozbám. Hlavní částí práce je návrh algoritmu pro stanovení pojistné hodnoty plynoucí z dopadů vybraných kybernetických hrozeb na organizaci z pohledu pojišťovnictví a jeho následné ověření. Navržený algoritmus je založen na principu ocenění identifikovaných ohrožených prvků organizace a analýzy vybraných scénářů kybernetických hrozeb, včetně určení nejzávažnějšího scénáře. Výstupem tohoto algoritmu je stanovení finančních dopadů na vybrané ohrožené prvky organizace, které mohou být použity pro výpočet pojistné hodnoty. Vyjádření potenciálních dopadů kybernetických hrozeb je také založeno na analýze informačního prostředí organizace, statistických ukazatelích a pravděpodobnostních modelech.
dc.format 161
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject pojistná hodnota cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject scénář cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject ohrožený prvek cs
dc.subject kybernetický incident cs
dc.subject risk en
dc.subject insurance value en
dc.subject threat en
dc.subject scenario en
dc.subject information system en
dc.subject endangered element en
dc.subject cyber incident en
dc.title Návrh algoritmu pro stanovení pojistné hodnoty z pohledu kybernetické bezpečnosti
dc.title.alternative Technologie informační bezpečnosti v soukromém sektoru
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.referee Hrůza, Petr
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2019-09-25
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the issue of information security from the perspective of insurance against cyber threats. The main part of the thesis is a proposal of an algorithm for determining the insurance value resulting from the impact of selected cyber threats on the organization from the perspective of insurance and its subsequent verification. The proposed algorithm is based on the valuation principle of identified vulnerable elements of the organization and analysis of selected cyber threat scenarios, including determining the most serious scenario. The output of this algorithm is to determine the financial impact on selected vulnerable elements of the organization that can be used to calculate the insurance value. The expression of potential impacts of cyber threats is also based on an analysis of the organization's information environment, statistical indicators, and probabilistic models.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 53757
dc.date.submitted 2019-09-01
local.subject informační bezpečnost cs
local.subject kybernetická bezpečnost cs
local.subject information security en
local.subject cyber security en


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlík_2019_dp.pdf 3.569Mb PDF View/Open None
pavlík_2019_op.pdf 475.6Kb PDF View/Open None
pavlík_2019_vp.pdf 69.21Kb PDF View/Open None
pavlík_2018_teze.pdf 2.417Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account