Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov

Show full item record

Thumbnail
Title: Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov
Author: Mrázková, Lucia
ISBN: 978-80-7454-862-8
URI: http://hdl.handle.net/10563/45866
Date: 2013-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 101
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Dizertačná práca popisuje návrh metodiky pre hodnotenie objektov spadajúcich do skupiny mäkkých cieľov. V súčasnej dobe je publikovaných niekoľko metodík, ktoré formulujú postupy pre návrh opatrení v objektoch mäkkých cieľov, avšak neexistuje ucelený prístup, ktorý by relevantný návrh spojil s hodnotením uvedených objektov na základe ich vlastností a numericky vyjadril výsledný stav bezpečnosti. Dizertačná práca preto predstavuje ucelený a komplexný spôsob riešenia. Účelom dizertačnej práce je vytvoriť a prezentovať komplexný spôsob hodnotenia mäkkých cieľov, ktorý rešpektuje a je v súlade so súčasne dostupnými a publikovanými metodikami. Metodika hodnotenia mäkkých cieľov bola počas štúdia konfrontovaná a prezentovaná viacerým národným, ale aj medzinárodným odborníkom na medzinárodných konferenciách, za účelom získania spätnej väzby odbornej obce. Metodika hodnotenia bezpečnosti mäkkých cieľov hodnotí stav bezpečnosti objektu na základe posúdenia stavu a naplnenia vybraných (bezpečnostných) vlastností hodnoteného objektu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
mrázková_2019_dp.pdf 4.498Mb PDF View/Open None
mrázková_2019_op.pdf 565.2Kb PDF View/Open None
mrázková_2019_vp.pdf 358.7Kb PDF View/Open None
mrázková_2019_teze.pdf 3.916Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account