Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov
Autor: Mrázková, Lucia
ISBN: 978-80-7454-862-8
URI: http://hdl.handle.net/10563/45866
Datum: 2013-09-30
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 101
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Dizertačná práca popisuje návrh metodiky pre hodnotenie objektov spadajúcich do skupiny mäkkých cieľov. V súčasnej dobe je publikovaných niekoľko metodík, ktoré formulujú postupy pre návrh opatrení v objektoch mäkkých cieľov, avšak neexistuje ucelený prístup, ktorý by relevantný návrh spojil s hodnotením uvedených objektov na základe ich vlastností a numericky vyjadril výsledný stav bezpečnosti. Dizertačná práca preto predstavuje ucelený a komplexný spôsob riešenia. Účelom dizertačnej práce je vytvoriť a prezentovať komplexný spôsob hodnotenia mäkkých cieľov, ktorý rešpektuje a je v súlade so súčasne dostupnými a publikovanými metodikami. Metodika hodnotenia mäkkých cieľov bola počas štúdia konfrontovaná a prezentovaná viacerým národným, ale aj medzinárodným odborníkom na medzinárodných konferenciách, za účelom získania spätnej väzby odbornej obce. Metodika hodnotenia bezpečnosti mäkkých cieľov hodnotí stav bezpečnosti objektu na základe posúdenia stavu a naplnenia vybraných (bezpečnostných) vlastností hodnoteného objektu.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
mrázková_2019_dp.pdf 4.498Mb PDF Zobrazit/otevřít None
mrázková_2019_op.pdf 565.2Kb PDF Zobrazit/otevřít None
mrázková_2019_vp.pdf 358.7Kb PDF Zobrazit/otevřít None
mrázková_2019_teze.pdf 3.916Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet