Ženy o ženách. Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ženy o ženách. Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Baronová, Barbora
dc.date.accessioned 2019-12-19T14:35:13Z
dc.date.available 2019-12-19T14:35:13Z
dc.date.issued 2015-07-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-883-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45884
dc.description.abstract Předložená disertační práce Ženy o ženách: Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu se zabývá tvorbou dokumentárního obsahu ženami v českém filmovém a literárním prostředí. Práce zkoumá konkrétní fáze a proměnné tvůrčího procesu žen-dokumentaristek majících odlišné situační, profesní, metodologické, názorové i hodnotové východisko. Analýza, která tvoří stěžejní obsah teoretické práce, vychází z praktické části disertace. Tu představuje kniha dvaceti osmi rozhovorů s dvaceti devíti filmovými a literárními dokumentaristkami tvořícími v Česku, jejichž výpovědi slouží jako primární zdroj odborné části této práce. Respondentky přinášejí subjektivní pohled na kontext vzniku díla, osobnost dokumentaristek, záměry a motivace k tvorbě, volbu témat nebo výběr postav. Dále se zabývají vztahy autorek s dokumentovanými osobami, etikou, procesy realizace, důležitými aspekty dokumentární praxe, jako jsou cenzura, angažovanost nebo terapie, také financováním a rolí institucí. V neposlední řadě se věnují tématu žen v kontextu otázek feminismu, genderu, spolupráce, mateřství nebo profesního uplatnění.
dc.format 142
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dokumentární práce cs
dc.subject filmový dokument cs
dc.subject dokumentární film cs
dc.subject literární dokument cs
dc.subject žena-dokumentaristka cs
dc.subject dokumentaristka cs
dc.subject český dokument cs
dc.subject ženský dokument cs
dc.subject documentary practice en
dc.subject film documentary en
dc.subject documentary film en
dc.subject literarydocumentary en
dc.subject woman documentarian en
dc.subject Czech documentary en
dc.subject womendocumentary en
dc.title Ženy o ženách. Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu
dc.title.alternative Women on Women. Disclosure of the Creative Practice of the Czech Women Film and Literary Documentary
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2019-12-05
dc.description.abstract-translated PhD thesis under the title Women on Women: Disclosure of the Creative Practice of the Czech Women Film and Literary Documentary explores the creation of the documentary content produced by women in the context of the Czech film and literary documentary. Submitted work examines specific phases and variables of the creative processes realized by women documentarians, having different professional background, various opinions, and values, moreover employing diverse creative methods. Analysis itself, set as the main component of the theoretical PhD thesis, is rooted in the practical, creative part of the PhD thesis. The book, comprising of twenty-eight interviews with twentynine film and literary women documentarians, has become the primary source of knowledge within this PhD thesis. Applying their subjective perspective, its women respondents are discussing topics such as context within the content is produced, documentarists´ backround and their self-reflection, intentions and motivations behind the act of creation, topic and respondent selection. They are explaining their relationships with their subjects, approach to ethics, working procedures, important aspects of the documentary practice such as censorship, engagement, and therapy, as well as funding, and the role of the institutions. Furthermore, they are examining the fact of being a woman in relation to feminism, gender, collaboration, motherhood, and employment.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 53759
dc.date.submitted 2019-10-02


Files in this item

Files Size Format View Description
baronová_2019_dp.pdf 1.518Mb PDF View/Open None
baronová_2019_vp.pdf 169.7Kb PDF View/Open None
baronová_2019_op.zip 226.4Kb application/zip View/Open
baronová_2019_teze.pdf 2.148Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account