Návrh algoritmu implementace virtuálních simulátorů do výcviku v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh algoritmu implementace virtuálních simulátorů do výcviku v průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.author Svoboda, Petr
dc.date.accessioned 2019-12-20T14:15:21Z
dc.date.available 2019-12-20T14:15:21Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-885-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45886
dc.description.abstract Disertační práce se zaměřuje na problematiku implementace virtuálních výcvikových simulátorů pro zajištění přípravy pracovníků průmyslu komerční bezpečnosti. V první části práce je představena analýza současného stavu řešené problematiky využití výcvikových simulátorů v České republice a zahraničí, a to v oblastech průmyslu komerční bezpečnosti, armádě a policii. Experimentální část je zaměřena na naplnění cílů disertační práce. Hlavní cíl v podobě návrhu algoritmu implementace virtuálních simulátorů do výcviku v průmyslu komerční bezpečnosti je přitom v práci naplněn za pomoci dílčích cílů. Prvním z nich je navržení a realizace podpůrného nástroje usnadňujícího implementaci typů objektů, scénářů, atributů a akcí do virtuálního simulátoru. Druhý dílčí cíl se zaměřuje na specifikaci algoritmů pro použití navrženého nástroje. Třetí cíl se zaměřuje na navržení algoritmů usnadňujících specifikaci požadavků na implementace typů objektů, scénářů, atributů a akcí do virtuálního simulátoru a cíl čtvrtý je cílen na verifikaci vlastních návrhů.
dc.format 130
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject algoritmus cs
dc.subject modelování cs
dc.subject simulace cs
dc.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
dc.subject softwarové inženýrství cs
dc.subject virtuální simulace cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject algorithm en
dc.subject commercial security industry en
dc.subject modeling en
dc.subject simulation en
dc.subject virtual simulation en
dc.subject software engineering en
dc.subject training en
dc.title Návrh algoritmu implementace virtuálních simulátorů do výcviku v průmyslu komerční bezpečnosti
dc.title.alternative Systémový návrh simulátoru pro podporu výcviku v PKB
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Adamec, Vilém
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.contributor.referee Veľas, Andrej
dc.date.accepted 2019-12-12
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the implementation of virtual training simulators for the preparation of the personnel of the private security industry. The first part of the paper is focused on an analysis of the current trend of using training simulators in the field of the private security industry, and in both the army and the police force in the Czech Republic and abroad. The experimental part is devoted to accomplishing the objectives of the dissertation. Specifically, the main objective of the paper ? a design of an algorithm for the implementation of virtual simulators into training in the private security industry ? is fulfilled by means four sub-objectives. The first is to design and creation of a support tool to facilitate the implementation of object types, scenarios, attributes and actions into a virtual simulator. The second sub-objective focuses on the specification of the algorithm for the use of the proposed tool. The third objective is aimed at designing algorithms facilitating the specification of requirements for the implementation of object types, scenarios, attributes and actions into a virtual simulator and the fourth objective is aimed at verifying the proposals.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 53932
dc.date.submitted 2019-11-06


Files in this item

Files Size Format View Description
svoboda_2019_dp.pdf 3.493Mb PDF View/Open
svoboda_2019_op.pdf 1.474Mb PDF View/Open None
svoboda_2019_vp.pdf 60.42Kb PDF View/Open None
svoboda_2019_teze.pdf 2.163Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account