Příprava a charakterizace funkčních plniv s fotokatalytickou aktivitou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace funkčních plniv s fotokatalytickou aktivitou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Masař, Milan
dc.date.accessioned 2020-01-09T12:42:49Z
dc.date.available 2020-01-09T12:42:49Z
dc.date.issued 2015-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45888
dc.description.abstract Fotokatalytický jev na bázi polovodičů je v posledních dekádách podrobně studován s ohledem na velké množství aplikací jako jsou produkce vodíku, nebo čištění vody a ovzduší. V praxi jsou nejpoužívanější fotokatalyzátory, které mají široký pás zakázaných energií (band gap) a jsou fotokotalyticky aktivní pouze pod UV zářením. Aby se efektivněji využilo viditelné spektrum slunečního záření, jsou zkoumány nové fotokatalyticky aktivní polovodiče, respektive je věnována velká pozornost modifikaci stávajících. První část předložené práce je věnována teoretickému studiu dané problematiky. Na základě teoretického studia a možností realizace na Centru polymerních systémů ve skupině Multifunkčních materiálů byly stanoveny cíle předkládané práce. Byly připraveny a charakterizovány základní fotokatalyzátory na bázi ZnO. Tyto pak byly dále modifikovány nativními kyslíkovými vakancemi za účelem zvýšení efektivity fotokatalyzátoru v oblasti viditelného světla. Za účelem všeobecného zlepšení efektivity fotokatalýzy byla úspěšně prozkoumána možnost dekorace těchto základních ZnO materiálů nanočásticemi stříbra. V poslední části byla studována možnost přípravy makromolekulárního fotokatalyzátoru (grafitického nitridu uhlíku). Souběžně s přípravou fotokatalyzátorů byl vyvinut online systém pro snadnější studování jejich fotokatalytické aktivity.
dc.format 104
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotokatalýza cs
dc.subject ZnO cs
dc.subject viditelné světlo cs
dc.subject hybridní cs
dc.subject stříbro cs
dc.subject nano cs
dc.subject C3N4 cs
dc.subject photocatalysis en
dc.subject ZnO en
dc.subject visible light en
dc.subject hybrid en
dc.subject silver en
dc.subject nano en
dc.subject C3N4 en
dc.title Příprava a charakterizace funkčních plniv s fotokatalytickou aktivitou
dc.title.alternative Preparation and characterization of functional fillers with photocatalytic activity
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bakar, Mohamed
dc.contributor.referee Havlica, Jaromír
dc.contributor.referee Vilčáková, Jarmila
dc.date.accepted 2019-12-12
dc.description.abstract-translated Semiconductor photocatalysis has been studied in detail for a large variety of applications, such as water splitting or water and air treatment in the last decades. The most used photocatalysts are wide bandgap semiconductors, which are effective only under UV irradiation. In order to efficiently utilize visible solar radiation, various types of visible-light active photocatalysts are investigated. In the first part of this thesis, a literature survey on this topic is presented. According to the state-of-the-art description and current experience at the Centre of Polymer Systems in the research group of Multifunctional Nanomaterials, the Aim, goals, and objectives of the work were defined. Various types of ZnO photocatalysts were synthesized as a material base and characterized using by properly chosen analytical techniques. Later, these prepared photocatalysts were doped by native oxygen vacancies, and the effectivity of photocatalytic reaction was shifted to the visible light region. In the third part of this thesis, decoration of photocatalysts by silver nanoparticles was examined and shown to be an effective way of increasing the overall efficiency of the photocatalytic process. Lastly, macromolecular photocatalyst (graphitic carbon nitride) was investigated, and its photocatalytic activity was studied. Simultaneously, an online system for measuring of the photocatalytic activity has been developed following the current ISO norms.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 53787
dc.date.submitted 2019-10-15


Files in this item

Files Size Format View Description
masař_2019_dp.pdf 2.359Mb PDF View/Open None
masař_2019_op.zip 1.461Mb application/zip View/Open None
masař_2019_vp.pdf 563.3Kb PDF View/Open None
masař_2019_teze.pdf 3.788Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account