Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru

Show full item record

Thumbnail
Title: Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru
Author: Pechancová, Viera
ISBN: 978-80-7454-899-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/45892
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 32
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Globální energetický sektor prochází již několik let turbulentnímí časy. Značná nejistota se odráží ve vizích přechodu budoucí energetiky od fosilních zdrojů směrem k obnovitelným zdrojům a tvoří podklad pro současnou transformaci energetiky. Tento přechod, nabývající poslední roky na intenzitě, je podpořen taky globálně, například Pařížskou klimatickou dohodou. V této souvislosti se otevírá mnoho vědeckých otázek zahrnujících typy a formy účasti různých zainteresovaných stran, otázky vlastnictví, finanční dopady a ve zvýšené míře také sociologické aspekty. Navzdory historické ekonomické výhodnosti centralizovaných energetických systémů, nabývají lokální systémy na atraktivitě v důsledků důležitosti parametrů, jako jsou energetická soběstačnost a udržitelnost. Lokální energetické systémy potenciálně představují příspěvek k řešení klimatických závazků. Na druhé straně, z mikro pohledu, energetické obchodní modely musí reflektovat změny v zákaznickém chování, a to posun od pasivního zákazníka směrem k aktivnímu zákazníku typu "prosumer". Otevírá se tak široké pole vědeckého potenciálu v oblasti nastavování obchodních modelů a definice rolí nových aktérů v porovnání s etablovanými energetickými hráči. Vzhledem k tomu, že český energetický sektor těmito zásadními změnami v posledních letech taktéž prochází, dizertační práce se zabývá právě aspekty přechodu české energetiky na decentralizovanou a dekarbonizovanou. I když se v této oblasti objevují ojedinělé iniciativy, vědecká literatura reflektuje aktuální dění jenom v omezené míře. Dizertační práce se proto konkrétně myšlence potenciálu lokální komunitní obnovitelné energetiky a lokálních energetických iniciativ v České republice z různých úhlů pohledu věnuje.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
pechancová_2020_teze.pdf 1.882Mb PDF View/Open
pechancová_2020_dp.pdf 500.9Kb PDF View/Open None
pechancová_2020_op.pdf 639.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account