Modely pro popis struktury a vlastností materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modely pro popis struktury a vlastností materiálů

Show simple item record

dc.contributor.author Ponížil, Petr
dc.date.accessioned 2020-02-10T11:44:00Z
dc.date.available 2020-02-10T11:44:00Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-80-7454-894-9 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45895
dc.description.abstract Práce je věnována Voronoiovým teselacím jako jedné z velmi perspektivních metod simulace materiálových struktur. První část je věnována samotnému pojmu teselace a následně vlastnostem a použití Voronoiových, Dalaunayových a Johnsonových-Mehlových teselací. V dalších částech jsou pak Voronoiovy teselace použity k návrhu metody pro odhad velikosti pórů v porézních materiálech nebo k odhadu velikosti zrna v kovových materiálech. cs
dc.format.extent 38 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Doktorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject stereologie cs
dc.subject voronoiova teselace cs
dc.subject pórovitá struktura cs
dc.subject distribuce velikosti pórů cs
dc.subject odhad velikosti zrna cs
dc.subject Stereology en
dc.subject Voronoi Tessellation en
dc.subject Porous Structure en
dc.subject Pore Size Distribution en
dc.subject Grain Size Estimation en
dc.title Modely pro popis struktury a vlastností materiálů en
dc.title.alternative Models for description of structure and properties of materials en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2020-02-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on Voronoi tessellations as one of the very promising methods of material structure simulation. The first part deals with the concept of tessellation as well as the properties and use of Voronoi, Dalaunay and Johnson-Mehl tessellations. In other parts, Voronoi tessellations are used to design a method for estimating the pore size in porous materials or for metal grain size estimation. en
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy en
dc.date.submitted 2019-10-02


Files in this item

Files Size Format View Description
ponížil_2020_teze.pdfBlocked 1.949Mb PDF View/Open profesorské teze
ponížil_2020_teze-obsah.pdf 426.5Kb PDF View/Open obsah

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account