Vliv vegetačních a skladovacích podmínek na obsah bioaktivních látek u netradičních druhů ovoce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv vegetačních a skladovacích podmínek na obsah bioaktivních látek u netradičních druhů ovoce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Sytařová, Irena
dc.date.accessioned 2020-04-14T07:42:16Z
dc.date.available 2020-04-14T07:42:16Z
dc.date.issued 2015-10-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-910-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45900
dc.description.abstract V současné době dochází k neustále se zvyšujícím nárokům konzumentů na kvalitu, nutriční složení a široký sortiment potravin, včetně ovoce. Zvedá se tak poptávka po minoritních, nových druzích ovoce. Řadí se sem druhy, které nejsou v naší společnosti příliš známé, nebo druhy, které se s vývojem zemědělské výroby dostaly v minulých desetiletích do pozadí. Tyto netradiční druhy jsou cenným zdrojem bioaktivních látek často s vyšším obsahem než u tradičních druhů ovoce. Toto umožňuje vstup netradičním druhům ovoce na český trh, jakožto zajímavé komodity, která by mohla uspokojit vysoké nároky konzumentů. Další výhodou je jejich vysoká přizpůsobivost a nenáročnost na podmínky prostředí, široká druhová rozmanitost a různé způsoby zpracování a využití v potravinářství, farmacii a dalších odvětvích. Disertační práce se zabývá stanovením vybraných biologicky aktivních látek a posouzení vzájemných korelací mezi obsahem biologicky aktivních látek ve vzorcích netradičních plodů v závislosti na rozdílných odrůdách, lokalitách a na době skladování.
dc.format 82
dc.format.extent 138
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject netradiční druhy ovoce cs
dc.subject rakytník řešetlákový cs
dc.subject jeřáb obecný cs
dc.subject aronie černá cs
dc.subject dřín obecný cs
dc.subject vitamin C cs
dc.subject vitamin E cs
dc.subject fenolické látky cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject non-traditional fruits en
dc.subject sea buckthorn en
dc.subject rowanberry en
dc.subject black chokeberry en
dc.subject cornelian cherry en
dc.subject vitamin C en
dc.subject vitamin E en
dc.subject phenolic substances en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject HPLC en
dc.title Vliv vegetačních a skladovacích podmínek na obsah bioaktivních látek u netradičních druhů ovoce cs
dc.title.alternative Influence of Vegetative and Storage Conditions on the Content of Bioactive Compounds in Non-traditional Fruit en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Hegedűsová, Alžbeta
dc.contributor.referee Koudela, Martin
dc.contributor.referee Řezníček, Vojtěch
dc.date.accepted 2020-03-10
dc.description.abstract-translated Consumers' demands on quality, nutritional composition and a wide range of food, such as fruits, have been constantly increasing. That is why, minor and new species of fruit has been taken into consideration as well. These include species that are rather unknown or species that have been neglected along with the development of agricultural production in recent decades. These non-traditional species are a valuable source of bioactive substances with their contents mostly significantly higher than those in traditional fruit species. Therefore, non-traditional fruits have been introduced onto the Czech market as an attractive commodity satisfying high consumers' demands. Another benefit is their considerable adaptability to variable environmental conditions, wide species diversity and different methods of processing and applications in the food, pharmaceutical or further industry. The aim of this dissertation thesis is to determine selected biologically active substances and to assess correlations between contents of biologically active substances in the samples of non-tradititonal frutis depending on different varieties, localities and storage periods.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 55128
dc.date.submitted 2020-01-20


Files in this item

Files Size Format View Description
sytařová_2020_teze.pdf 2.838Mb PDF View/Open
sytařová_2020_dp.pdf 1.532Mb PDF View/Open None
sytařová_2020_op.zip 1.840Mb application/zip View/Open None
sytařová_2020_vp.pdf 55.70Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account