Vliv skladování a technologických úprav na obsah vybraných biologicky aktivních látek u netradičních obilovin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv skladování a technologických úprav na obsah vybraných biologicky aktivních látek u netradičních obilovin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sumczynski, Daniela
dc.contributor.author Koubová, Eva
dc.date.accessioned 2020-06-18T11:53:53Z
dc.date.available 2020-06-18T11:53:53Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-920-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45905
dc.description.abstract Dizertační práce reflektuje vzrůstající zájem spotřebitelů o netradiční obiloviny jako suroviny pro lidskou výživu. Mezi tyto patří zejména kamut, rýže s černými či červenými obalovými vrstvami, divoká rýže, quinoa s barevnými obalovými vrstvami či milička habešská. Dizertační práce se zabývá stanovením obsahu základních nutričních a vybraných biologicky aktivních látek netradičních obilovin, následným stanovením změn v jejich obsahu při skladování a po tepelné úpravě. Vzorky netradičních obilovin s barevnými obalovými vrstvami vykazovaly vyšší obsah polyfenolů, vlákniny a stejně tak i vitaminů ve srovnání s běžnými obilovinami.
dc.format 64
dc.format.extent 112
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Netradiční obiloviny cs
dc.subject biologicky aktivní látky cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject vitaminy cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject stravitelnost cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject ICP-MS cs
dc.subject Non-traditional cereals en
dc.subject biologically active substances en
dc.subject polyphenols en
dc.subject vitamins en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject digestibility en
dc.subject HPLC en
dc.subject ICP-MS en
dc.title Vliv skladování a technologických úprav na obsah vybraných biologicky aktivních látek u netradičních obilovin cs
dc.title.alternative The influence of storage and technological treatments on the content of selected biological active substances in non-traditional cereals en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Burešová, Iva
dc.contributor.referee Červenka, Libor
dc.contributor.referee Golián, Jozef
dc.date.accepted 2020-05-25
dc.description.abstract-translated Currently, there is an increasing interest in non-traditional sources of raw materials for human nutrition, including non-traditional cereals. These include, for example, kamut, rice with black or red cover layers, wild rice, quinoa with colour cover layers ort eff. The dissertation deals with determination of the contents of basic nutritional and selected biologically active substances in non-traditional cereals, subsequently with determination of changes in their content during storage and after heat treatment. Selected samples of non-traditional cereals with pigmented coating layers showed higher content of polyphenols, fiber and vitamins when compare with common cereals.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 56461
dc.date.submitted 2020-02-27


Files in this item

Files Size Format View Description
koubová_2020_teze.pdf 3.017Mb PDF View/Open
koubová_2020_dp.pdf 1.591Mb PDF View/Open None
koubová_2020_op.zip 1.776Mb application/zip View/Open None
koubová_2020_vp.docx 12.89Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account