Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru

Show full item record

Thumbnail
Title: Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru
Author: Tomášek, Pavel
ISBN: 978-80-7454-929-8
URI: http://hdl.handle.net/10563/45921
Date: 2013-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 104
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Doktorská práce je zamerena na návrh a implementaci systému rešícího inverzní problém urcení elektrické permitivity neznámého materiálu ci vrstev neznámých druhu materiálu. V navrženém rešení je využita kombinace evolucního algoritmu a prímého matematického modelu vypocítávajícího koeficienty odrazu a prostupu definovaného materiálu ci vícevrstvé struktury definovaných materiálu. Vstupem systému jsou pritom práve koeficienty odrazu a prostupu ve volném prostoru ve frekvencním rozsahu od jednotek gigahertz výše. V práci je též venován prostor citlivostní analýze i analýze nejistot implementovaného sytému. Soucástí práce jsou i experimenty jak se syntetickými daty, tak i s daty z prímých merení prokazující použitelnost navrženého systému. Odhady komplexní permitivity provedené v rámci experimentální cásti jsou uspokojivé, s pomerne nízkou mírou nejistot a soucasne s prijatelnou tolerancí vuci úrovni chyby u vstupních dat.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
tomášek_2020_dp.pdf 3.629Mb PDF View/Open None
tomášek_2020_op.pdf 2.079Mb PDF View/Open None
tomášek_2020_vp.pdf 387.3Kb PDF View/Open None
tomášek_2020_teze.pdf 1.919Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account