Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie

Show simple item record

dc.contributor.author Vičar, Dušan
dc.contributor.author Princ, Ivan
dc.contributor.author Mašek, Ivan
dc.contributor.author Mika, Otakar Jiří
dc.date.accessioned 2020-10-15T07:00:39Z
dc.date.available 2020-10-15T07:00:39Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-80-7454-947-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45934
dc.description.abstract Monografie je určena jak široké veřejnosti, tak především pro potřebu studentů studijního programu Ochrana obyvatelstva. Jako doplňkový studijní materiál je využitelná i pro potřeby jiných vysokoškolských studentů. Případně může být využita ke vzdělávání příslušníků jednotlivých základních i ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR. Vedle odborného popisu historie vývoje a použití jaderných, radiologických zbraní, chemických zbraní a případů radiačních a chemických havárií, jejich ničivých účinků a zásad ochrany proti nim, monografie obsahuje i původní případové studie týkající se důsledků jaderných havárií a nehod jako například v Tree Mile Island (USA, 1979), Černobylu (Ukrajina, 1986), Fukušimě (Japonsko, 2011) a také týkající se doposud známých i potenciálních scénářů tzv. CBRN terorismu. Na tento titul bude navazovat další monografie pojednávající o problematice bojových biologických prostředků a toxinů. Při zpracování této monografie bylo využito značné množství publikací, odborných periodik a dalších otevřených tuzemských i zahraničních informačních zdrojů zejména z problematiky zbraní hromadného ničení a ochrany proti nim. Kromě toho byly využity bohaté odborné zkušenosti všech autorů publikace, protože tito se pravidelně účastní jak domácích, tak i zahraničních konferencí, workshopů a symposií se zaměřením na problematiku CBRN. Pro úplnost je možné dodat, že zveřejněný materiál byl zpracován pouze na základě otevřených informačních zdrojů. Přitom je nutno přiznat, že nejcennější informace o odborné oblasti CBRN jsou publikovány především ve zpravodajských bezpečnostních studiích, analýzách a rozborech. Za účelem větší přehlednosti a názornosti je publikace doplněna bohatou přílohovou částí, kde jsou mimo jiné uvedeny i rozsáhlé případové studie zneužití sarinu v japonském Matsumoto (1994) a v tokijském metru (Tokio 1995). cs
dc.format.extent 334 en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení en
dc.rights Bez omezení
dc.subject jaderné zbraně cs
dc.subject zbraně hromadného ničení cs
dc.subject chemické zbraně cs
dc.subject jaderné havárie cs
dc.subject technické havárie cs
dc.subject radiologické zbraně
dc.subject radiační havárie
dc.subject chemické havárie
dc.subject bojové chemické látky
dc.subject průmyslové nebezpečné látky
dc.subject jaderné reaktory
dc.subject ničivé účinky
dc.subject první pomoc po zasažení chemickými látkami
dc.title Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie cs
dc.type Book en
dc.identifier.doi https://doi.org/10.7441/978-80-7454-947-2


Files in this item

Files Size Format View
Jaderne_radiolo ... _chemicke_havarie_2020.pdf 21.64Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account