Návrh a ověření systému detekce anomálií založeného na strojovém učení v průmyslových řídicích systémech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a ověření systému detekce anomálií založeného na strojovém učení v průmyslových řídicích systémech

Show simple item record

dc.contributor.author Vávra, Jan
dc.date.accessioned 2021-01-07T11:38:46Z
dc.date.available 2021-01-07T11:38:46Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-976-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45968
dc.description.abstract Technologie se staly nedílným prvkem současné společnosti. Současný přechod od průmyslové společnosti k informační společnosti je doprovázen implementací nových technologií do každé části lidské činnosti. Zvyšující se tlak na aplikaci informačních a komunikačních technologií v oblastech kritické infrastruktury a jejich řídicích systémů, zapříčiňuje vznik nových zranitelností. Tradiční přístupy pro zajištění bezpečnosti se stávají neefektivními. Z tohoto pohledu je využití umělé inteligence další evolučním krokem, který poskytuje robustní řešení i pro velmi rozsáhlé a komplexní systémy. Tato disertační práce je zaměřena na oblast výzkumu v rámci kybernetické bezpečnosti pro průmyslové řídicí systémy, které jsou četně využívány v kritické infrastruktuře. Kybernetická bezpečnost průmyslových řídicích systémů je z tohoto pohledu jedním z velmi důležitých druhů bezpečnosti pro fungování moderního státu. Hlavním jádrem disertační práce je vytvoření systému detekce anomálií, založeného na metodách strojového učení ve specifické oblasti kybernetické bezpečnosti průmyslových řídicích systémů. Zvláštní pozornost je poté věnována optimalizaci zvoleného řešení. Výsledný systém detekce anomálií je vytvořen s ohledem na jeho autonomní provoz a určitou míru interpretace kybernetických útoků.
dc.format 32
dc.format.extent 274
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kybernetická bezpečnost cs
dc.subject strojové učení cs
dc.subject umělá inteligence cs
dc.subject detekce anomálií cs
dc.subject průmyslový řídicí systém cs
dc.subject Cyber Security en
dc.subject Machine Learning en
dc.subject Artificial Intelligence en
dc.subject Anomaly Detection en
dc.subject Industrial Control System en
dc.title Návrh a ověření systému detekce anomálií založeného na strojovém učení v průmyslových řídicích systémech cs
dc.title.alternative Specifika kybernetické bezpečnosti organizace
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Hrůza, Petr
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.contributor.referee Šuch, Ondrej
dc.date.accepted 2020-12-10
dc.description.abstract-translated Technology has become an integral part of contemporary society. The current transition from an industrial society to the information society is accompanied by the implementation of new technologies in every part of human activity. Increasing pressure to apply ICT in critical infrastructure and their control systems creates new vulnerabilities. Traditional safety approaches are becoming ineffective. From this perspective, the use of artificial intelligence is another evolutionary step that provides robust solutions for extensive and sophisticated systems. This dissertation focuses on the field of cybersecurity research for industrial control systems that are widely used in critical information infrastructure. Cybernetic protection for industrial control systems is one of the most important types of security for a modern state. The main core of the thesis is to create an anomaly detection system based on machine learning methods in a specific area of cyber security of industrial control systems. Special attention is then paid to optimization. The resulting anomaly detection system is created concerning its autonomous operation and some degree of cyber-attack interpretation.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 57097
dc.date.submitted 2020-10-29


Files in this item

Files Size Format View Description
vávra_2020_teze.pdf 1.955Mb PDF View/Open
vávra_2020_dp.pdf 9.948Mb PDF View/Open None
vávra_2020_op.pdf 632.9Kb PDF View/Open None
vávra_2020_vp.pdf 813.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account