Zodolněný kamerový systém určený pro provoz v bezodrazových stíněných komorách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zodolněný kamerový systém určený pro provoz v bezodrazových stíněných komorách

Show simple item record

dc.contributor.author Skočík, Petr
dc.date.accessioned 2021-01-07T11:38:47Z
dc.date.available 2021-01-07T11:38:47Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-974-8 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45969
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá návrhem a realizací zodolněné konstrukce pro kamerový systém určený k provozu v bezodrazových stíněných komorách. Jedná se o prostředí se silnými elektromagnetickými poli, která jsou generována během testování zkoušených zařízení na elektromagnetickou odolnost nebo samotným zařízením při měření elektromagnetického rušení. V souvislosti s neustálým rozvojem mobilních sítí a bezdrátového internetu se v rámci komory provádí i ověřovací měření vyzařovacích charakteristik antén a přístupových bodů. Hlavním cílem práce byl návrh, realizace a zprovoznění zodolněného kamerového systému, který z bezpečnostních důvodů monitoruje měřicí pracoviště uvnitř komory a slouží také ke sledování zkoušeného zařízení testovaného na elektromagnetickou odolnost. Prostřednictvím obrazu z kamery pak lze stanovit mez odolnosti, typicky u zobrazovacích systémů. Současně bylo nutné zamezit nežádoucímu šíření rušivých signálů z kamerového systému. Rušení by mohlo mít negativní vliv na citlivá měření a testy prováděné podle příslušných norem a standardů platných pro komerční, bezdrátovou, automobilovou i vojenskou aplikační oblast. Jednalo se o velmi specifické řešení elektromagneticky stínicího krytu pro kamerový systém, včetně samonosné konstrukce, napájecí části a optické trasy pro jeho připojení do lokální počítačové sítě. Zodolněný kamerový systém byl podroben řadě jednotlivých úprav, zkoušek a měření za účelem ověření vhodnosti jeho použití i správné funkce v elektromagnetickém prostředí komory.
dc.format 238
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezodrazová stíněná komora cs
dc.subject zodolněný kamerový systém cs
dc.subject elektromagnetická kompatibilita cs
dc.subject elektromagnetické rušení cs
dc.subject elektromagnetická odolnost cs
dc.subject stínicí kryt cs
dc.subject stínicí účinnost cs
dc.subject anechoic shielded chamber en
dc.subject resistant camera system en
dc.subject electromagnetic compatibility en
dc.subject electromagnetic interference en
dc.subject electromagnetic susceptibility en
dc.subject shielding enclosure en
dc.subject shielding effectiveness en
dc.title Zodolněný kamerový systém určený pro provoz v bezodrazových stíněných komorách
dc.title.alternative Vliv malých poruch na elektromagnetickou stínící účinnost materiálů pro zodolnění TV kamer
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čermák, Petr
dc.contributor.referee Loveček, Tomáš
dc.contributor.referee Soldán, Josef
dc.date.accepted 2020-12-04
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis deals with design and implementation of resistant structure for camera systems used in operation in anechoic shielded chambers, i.e. in the environment of strong electromagnetic fields, which are generated during testing of devices for electromagnetic susceptibility or by the device itself during measurement of electromagnetic interference. In connection with the continuous development of mobile and wireless networks, measurements are also aimed at verifying the radiation characteristics of antennas and access points. These measurements are made in accordance with the relevant standards applicable to the commercial, wireless, automotive and military application areas. At the same time, undesirable propagation of interfering signals by the CCTV system, which could negatively affect sensitive measurements and tests, must be prevented. The main aim of the thesis is to design, realize and put into operation a resistant CCTV system, which monitors the ongoing measurements and workplace inside the chamber for safety reasons. It is a very specific solution, which is subjected to a number of individual modifications, tests and measurements to verify the suitability of its use and correct function in the electromagnetic environment of the chamber.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 57083
dc.date.submitted 2020-08-17


Files in this item

Files Size Format View Description
skočík_2020_dp.pdf 13.29Mb PDF View/Open None
skočík_2020_op.pdf 503.8Kb PDF View/Open None
skočík_2020_vp.pdf 35.97Kb PDF View/Open None
Skočík_teze_2020.pdf 2.543Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account