Studium biologicky aktivních extraktů z vybraných léčivých rostlin pro využití v moderním potravinářském průmyslu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium biologicky aktivních extraktů z vybraných léčivých rostlin pro využití v moderním potravinářském průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubáň, Vlastimil
dc.contributor.author Svobodová, Blanka
dc.date.accessioned 2021-02-04T13:25:25Z
dc.date.available 2021-02-04T13:25:25Z
dc.date.issued 2013-09-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-906-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45992
dc.description.abstract Hlavním cílem této disertační práce bylo studium málo prozkoumaných léčivých rostlin z tropického pásma, a to z pohledu možného využití obsažených biologicky aktivních látek v moderním potravinářství. Díky rostoucímu zájmu konzumentů o funkční potraviny obohacené o přírodní složky, přispívající k udržení zdraví a prevenci civilizačních chorob, stejně jako tlaku na výrobce kvůli zajištění bezpečnosti potravin proti mikrobiální kontaminaci a prodloužení jejich trvanlivosti pomocí přidaných přírodních antioxidantů, se otevřel zcela nový trh v moderním potravinářství. Testovány byly rostliny Momordica charantia L. (nadzemní část) a Solanum stramoniifolium Jacq. (kořen, stonek, plod, list). Extrakty připravené v 80% ethanolu byly podrobeny sérii standardních testů biologické aktivity (antioxidační, protizánětlivá, protinádorová, antimikrobiální) a jejich možná toxicita byla hodnocena testem na primární buněčné linii PLP2. V rámci antimikrobiální aktivity byl sledován jak účinek proti běžným patogenům, tak proti rezistentním kmenům. Pomocí metody LC-MS byly identifikovány přítomné látky, které by mohly být zodpovědné za silný biologický účinek extraktů, a to především s důrazem na fenolické látky, jež jsou známy svou biologickou aktivitou. Jednalo se především o deriváty kyseliny hydroxyskořicové a glykosyly kvercetinu, kaempferolu a isorhamnetinu.
dc.format 42
dc.format.extent 110
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Solanum stramoniifolium cs
dc.subject Momordica charantia cs
dc.subject antimikrobiální aktivita cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject protizánětlivá aktivita cs
dc.subject antikarcinogenní aktivita cs
dc.subject toxicita cs
dc.subject fenolické látky cs
dc.subject fortifikace potravin cs
dc.subject Solanum stramoniifolium en
dc.subject Momordica charantia en
dc.subject antimicrobial activity en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject anti-inflammatory activity en
dc.subject anticarcenogenic activity en
dc.subject toxicity en
dc.subject phenolic compounds en
dc.subject food fortification en
dc.title Studium biologicky aktivních extraktů z vybraných léčivých rostlin pro využití v moderním potravinářském průmyslu cs
dc.title.alternative Study of biologically active extracts from selected medicinal plants for application in modern food industry en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.contributor.referee Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.referee Valterová, Irena
dc.date.accepted 2021-01-12
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to study medicinal plants from the tropical region that are scarcely investigated, for the possible application of their biologically active compounds in the modern food industry. The increasing interest of consumers in functional foods fortified by natural ingredients providing a health benefit and civilization diseases prevention, as well as the pressure on producers concerning the food safety against microbial contamination and prolonged shelf-life using natural antioxidants, opened a new market in modern food industry. Aerial parts of Momordica charantia L. and leaves, stems, fruits, and roots of Solanum stramoniifolium Jacq. were tested. Extracts prepared in 80% ethanol were submitted to the biological activity screening (antioxidant, anti-inflammatory, antitumor and antimicrobial) and their toxicity was evaluated in primal cell line test with PLP2. As part of the antimicrobial activity screening, the inhibition of both sensitive and resistant pathogenic bacteria was studied. The identification of the phenolic compounds present in the crude extracts was performed by liquid chromatography-mass spectrometry method (LC-MS) in order to determine the molecules responsible for the strong biological effect and already attributed to significant biological activity. The present structures were mainly the derivatives of hydroxycinnamic acid and glycosylated derivatives of quercetin, kaempferol, and isorhamnetin.
dc.description.department Ústav technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 57096
dc.date.submitted 2020-11-07


Files in this item

Files Size Format View Description
svobodova_2021_teze.pdf 2.317Mb PDF View/Open
svobodová_2021_dp.pdf 2.885Mb PDF View/Open None
svobodová_2021_op.zip 1021.Kb application/zip View/Open None
svobodová_2021_vp.pdf 108.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account