Analysing the monetary policy in Egypt and its targets in the light of fiscal dominance through estimating adjusted Taylor rule

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analysing the monetary policy in Egypt and its targets in the light of fiscal dominance through estimating adjusted Taylor rule

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hampl, Mojmír
dc.contributor.author Abdalhafez, Islam
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:21Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:21Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46383
dc.description.abstract Inflace v Egyptě má značné dopady na ekonomiku, protože její kořeny jsou spojeny s významným účinkem rozpočtového deficitu financovaného inflačními měnovými metodami a domácím úvěrem vlád, který má dramatický vliv na dosažení cílů měnové politiky přijetím peněžních cílů. Cílem této studie je proto odpovědět na následující otázku: "Jak by mohla fiskální dominance ovlivnit účinnost dosahování cílů měnové politiky a přijímání inflačního cílení?". Tato studie se zaměřuje na kompilaci teoretického základu měnové politiky v Egyptě v letech 1974 až 2019 a na odhad funkce inflace a funkce reakce měnové politiky pomocí modelu ARDL. Zjištění této studie potvrdila nepopiratelnou existenci fiskální dominance v Egyptě, která má významný vliv na inflaci. Potvrzuje rovněž existenci několika cílů měnové politiky zaměřených na cenovou stabilitu, stabilitu směnného kurzu a stimulaci tempa růstu HDP.
dc.format 71
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Měnová politika cs
dc.subject Inflace cs
dc.subject Inflační cílení cs
dc.subject Fiskální dominance cs
dc.subject Taylorovo pravidlo cs
dc.subject cílení směnných kurzů cs
dc.subject Monetary policy en
dc.subject Inflation en
dc.subject Inflation targeting en
dc.subject Fiscal dominance en
dc.subject Taylor rule en
dc.subject exchange rate targeting en
dc.title Analysing the monetary policy in Egypt and its targets in the light of fiscal dominance through estimating adjusted Taylor rule
dc.title.alternative Analysing the monetary policy in Egypt and its targets in the light of fiscal dominance through estimating adjusted Taylor rule
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikeska, Martin
dc.date.accepted 2021-06-21
dc.description.abstract-translated The inflation in Egypt has considerable effects on the economy since its roots are connected with the significant effect of the budget deficit financed through inflationary monetary methods and domestic credit to the governments, which has a dramatic effect on achieving the objectives of the monetary policy by adopting monetary target. Therefore, this study aims to answer the following research question: "How could the fiscal dominance impact the efficiency of achieving the monetary policy objectives and adopting inflation targeting?". This study focuses on compiling the theoretical background about the monetary policy in Egypt from 1974 to 2019 and estimating inflation function and monetary policy reaction function by using ARDL model. The findings of this study confirmed the undeniable existence of fiscal dominance in Egypt, which has a significant effect on inflation. It also confirms the existence of multiple monetary policy objectives focusing on price stability, exchange rate stability, and stimulating the GDP growth rate.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 58054
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-06-02


Files in this item

Files Size Format View Description
abdalhafez_2021_dp.pdf 8.709Mb PDF View/Open None
abdalhafez_2021_op.docx 25.78Kb Unknown View/Open None
abdalhafez_2021_vp.docx 41.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account