Optimalizace extrakce oxidu hořečnatého z chromitých kalů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace extrakce oxidu hořečnatého z chromitých kalů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uhlířová, Michaela
dc.contributor.author Bílek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T01:58:01Z
dc.date.available 2010-07-16T01:58:01Z
dc.date.issued 2007-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4644
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám možnostmi optimalizace odstraňování MgO z chromitého koláče vzniklého alkalickou hydrolýzou chromočiněných postružin. Ty představují potenciálně nebezpečný odpad, jehož další zpracování je žádoucí nejen z ekologického, ale i ekonomického hlediska. Po alkalické hydrolýze postružin je kvůli vlastnostem výsledných produktů potřeba dodatečně odstranit některá vstupní činidla. Nejdůležitější sloučeninou je z tohoto pohledu oxid hořečnatý, MgO. Sledoval jsem princip odstraňování (vymývání) MgO z chromitého koláče pomocí potenciometrických titrací, kdy bylo sledováno pH po přídavku kyseliny sírové. Dále byla studována kinetika reakce oxidu hořečnatého s kyselinou sírovou v daném rozmezí pH. Na základě výpočtů a experimentálních dat byl zvolen matematický model extrakce MgO z chromitého koláče. cs
dc.format 64 s., 8 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 914851 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject chrome-tanned leather waste en
dc.subject alkali hydrolysis en
dc.subject magnesium oxide en
dc.subject optimization en
dc.subject Chromočiněné kožedělné odpady cs
dc.subject alkalická hydrolýza cs
dc.subject oxid hořečnatý cs
dc.subject optimalizace cs
dc.title Optimalizace extrakce oxidu hořečnatého z chromitých kalů cs
dc.title.alternative Optimization of the extraction of magnesium oxide from chromium sludge en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolomazník, Karel
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The presented diploma thesis is dealing with the possibilities of the extraction of magnesium oxide, MgO, from chrome cake obtained by alkali hydrolysis of chrome shavings. The shavings represent potentially hazardous waste, whose further processing is beneficial not only from ecological, but also economical point of view. After alkali hydrolysis of the shavings it is necessary to remove some input chemicals, which can negatively affect the quality of the hydrolysis products. The most important compound from this aspect is MgO. I studied the principal of MgO removing (washing out) from the chrome cake with the use of potentiometric titrations, where I observed pH changes in dependence on sulfate acid addition. Further, I studied the kinetics of the reaction of MgO and sulfate acid in a given range of pH. According to the calculations and obtained experimental data, I have proposed a mathematical model describing the MgO extraction from the chrome cake. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/156 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 6152
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject extrakce (chemie) cs
local.subject koželužský odpad cs
local.subject potenciometrická titrace cs
local.subject extraction (chemistry) en
local.subject tanning waste en
local.subject potentiometric titration en


Files in this item

Files Size Format View
bílek_2007_dp.pdfBlocked 893.4Kb PDF View/Open
bílek_2007_vp.doc 299Kb Microsoft Word View/Open
bílek_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account