Individuální zadání - Dětský nábytek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Individuální zadání - Dětský nábytek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Kopecká, Simona
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:41Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:41Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46863
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou dětských hraček a nábytku a jejich udržitelností i v době, kdy o ně dítě ztrácí zájem. V první části jsou obsaženy teoretické studie, které se týkají historie nábytku, historie hraček i jejich výroby v moderní době a základní skupiny dělení hraček. Taktéž jsou v první části popsána hlediska, na které by se při výběru hraček a nábytku pro malé i větší děti nemělo zapomínat. V druhé části je popsán samotný proces výroby finálního produktu, hlavní inspirační zdroje i postup při výběru materiálu. Zároveň jsou zde zobrazeny rešerše a variantní řešení, která se v průběhu procesu měnila až do konečné podoby.
dc.format 56 s. (48 516 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hračka cs
dc.subject dětský nábytek cs
dc.subject historie nábytku cs
dc.subject materiál cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject toy en
dc.subject children's furniture en
dc.subject history of furniture en
dc.subject materiál en
dc.subject safety en
dc.title Individuální zadání - Dětský nábytek
dc.title.alternative Individual Assignment - Children's Furniture
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skácel, Václav
dc.date.accepted 2021-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the issue of children's toys and furniture and their sustainability even at a time when the child is losing interest in them. The first part contains theoretical studies that relate to the history of furniture, the history of toys and their production in modern times and the basic group of division of toys. The first part also described aspects that should not be overlooked when choosing toys or furniture for young and old children. The second part described the process of production of the final product, the main source of inspiration and the process of materiál selection. At the same time, searches and variant solutions are displayed here, which changed during the process to the final form.
dc.description.department Produktový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Produktový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 58997
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2021-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kopecká_2021_dp.pdf 5.821Mb PDF View/Open None
kopecká_2021_dp.pdf 0bytes PDF View/Open None
kopecká_2021_vp.doc 93.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account