Autorská sbírka básní s ilustracemi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Autorská sbírka básní s ilustracemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav
dc.contributor.author Marek, Jakub
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:44Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:44Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46939
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvoření autorské knihy autorských básní společně s ilustracemi společně s využitím čím dál častějšího prvku v dnešním designu a aplikacích - totiž rozšířené reality. V teoretické části mé práce se zabývám poznatky z tvorby knih a různými cestami, jak je možné ke knize nejen poezie přistupovat. To samé provádím i při poznávání různých přístupů k ilustraci, po níž rozebírám možnosti rozšířené reality a její možnosti využití. V praktické části je popisováno navrhované řešení, postup tvorby projektu a obtíže s ním spojené.
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kniha cs
dc.subject poezie cs
dc.subject rozšířená realita cs
dc.subject ilustrace cs
dc.subject Book en
dc.subject poetry en
dc.subject augmented reality en
dc.subject illustration en
dc.title Autorská sbírka básní s ilustracemi
dc.title.alternative Author's Collection of Poems with Illustrations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Boroš, Miroslav
dc.date.accepted 2021-06-10
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor's thesis is to create an author's book of author's poems with illustrations together with the use of an increasingly common element in today's design and applications - namely augmented reality. In the theoretical part of my work I deal with knowledge from the creation of books and various ways in which it is possible to approach the book not only poetry. I do the same when learning about different approaches to illustration, after which I discuss the possibilities of augmented reality and its possibilities of use. The practical part is a description of the proposed solution, the process of creating a project and the difficulties associated with it.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 59108
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2021-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
marek_2021_dp.pdf 4.193Mb PDF View/Open None
marek_2021_op.doc 86Kb Unknown View/Open None
marek_2021_op.doc 0bytes Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account