Projekt zlepšení kvality v oblasti řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení kvality v oblasti řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Babáčková, Soňa
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:08Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:08Z
dc.date.issued 2020-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47470
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou na základě literární rešerše definovány poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů a jednotlivé personální činnosti. Praktická část práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti lidských zdrojů ve vybrané společnosti. Analýza byla provedena pomocí rozhovorů se zaměstnanci i jednatelem, a také na základě dotazníkového šetření. Zjištěné skutečnosti v analytické části byly podkladem pro navržený projekt, který je podroben časové, nákladové i rizikové analýze.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject získávání zaměstnanců cs
dc.subject výběr zaměstnanců cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject systém odměňování zaměstnanců cs
dc.subject human resource management en
dc.subject recruitment of employees en
dc.subject selection of employees en
dc.subject employees satisfaction en
dc.subject evaluation of employees en
dc.subject remuneration of employees en
dc.title Projekt zlepšení kvality v oblasti řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Project of Quality Improvement in Human Resource Control in a Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křenek, Jan
dc.date.accepted 2020-07-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis inquires into a human resource management in the selected company. The theoretical part defines the bare bones of the area of human resource management and respective human resource activities based on the literature search. The practical part of the thesis analyzes the current situation in the area of human resources in the selected company. The analysis was accomplished based on the interviews with employees and the statutory representative, as well as based on the questionnaire survey. The findings in the analytical part were the foundation for the proposed project, which is the subject of a time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 52289
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2020-06-17


Files in this item

Files Size Format View Description
babáčková_2020_dp.pdf 4.719Mb PDF View/Open None
babáčková_2020_op.pdf 1.081Mb PDF View/Open None
babáčková_2020_vp.docx 38.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account