1. Teoretická část: Vnímání nahoty ve fotografii 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Kolekce oblečení b) výstavní soubor: Mýma očima

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Vnímání nahoty ve fotografii 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Kolekce oblečení b) výstavní soubor: Mýma očima

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tláskalová, Nikola
dc.contributor.author Drápalová, Kristýna
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:12Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:12Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47554
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám nahotou ve fotografii a autorskými přístupy k ní. Stručně shrnuji, jakým způsobem se měnil pohled na tělesnost ve výtvarném umění v historii aţ do současnosti. Hlavní část mé práce je rozčleněna do kapitol, které zkoumají konkrétní moţnosti vnímání nahoty skrze jednotlivé fotografické osobnosti.
dc.format 53 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nahota cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject tělesnost cs
dc.subject umělecký akt cs
dc.subject nudity en
dc.subject photography en
dc.subject corporeality en
dc.subject fine art nude en
dc.title 1. Teoretická část: Vnímání nahoty ve fotografii 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Kolekce oblečení b) výstavní soubor: Mýma očima
dc.title.alternative 1. Theoretical part: The Perception of Nudity in Photography 2. Practical part: a) Clothing Collection b) Through My Eyes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Reichstäter, Michal
dc.contributor.referee Sobek, Evžen
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I devote to nudity in photography and author's approach to it. I briefly summarize how the view of nudity in fine arts has been changed since history until present. The main part of my thesis is separated into chapters exploring specific possibilities of perception of nudity through individual photographic personalities.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 53763
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2020-08-10


Files in this item

Files Size Format View Description
drápalová_2020_dp.zip 131.6Mb application/zip View/Open None
drápalová_2020_op.pdf 122.8Kb PDF View/Open None
drápalová_2020_vp.pdf 119.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account