Ochrana proti L2 útokom v sieťach Ethernet s využitím sieťových prvkov firmy Cisco

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ochrana proti L2 útokom v sieťach Ethernet s využitím sieťových prvkov firmy Cisco

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matýsek, Miroslav
dc.contributor.author Šedivý, Roman
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:23Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:23Z
dc.date.issued 2019-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47804
dc.description.abstract Práca sa zameriava na bezpečnosť druhej úrovne OSI modelu pri technológii Ethernetu založenej na káblovom drôtovom prepojení prvkov siete. Pre pochopenie obsahu tejto práce sa u čitateľa predpokladá znalosť OSI modelu popisujúceho jednotlivé vrstvy sieťovej komunikácie, najmä jeho prvé tri vrstvy. U čitateľa sa tiež predpokladá aspoň orientačná znalosť štruktúry základnej jednotky prenosu v Ethernete všeobecne označovanej ako rámec a základné princípy IP protokolu. Táto práca by teda mala poskytnúť i začínajúcemu správcovi siete dostatok informácií, aby dokázal bezpečne nastaviť sieťovú komunikáciu v druhej úrovni OSI modelu, pre zaistenie základnej komunikačnej bezpečnosti v prostredí malej až strednej organizácie s pomocou sieťových prvkov Cisco.
dc.format 80
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sieť cs
dc.subject bezpečnosť cs
dc.subject Ethernet cs
dc.subject L2 cs
dc.subject Cisco cs
dc.subject network en
dc.subject security en
dc.subject Ethernet en
dc.subject L2 en
dc.subject Cisco en
dc.title Ochrana proti L2 útokom v sieťach Ethernet s využitím sieťových prvkov firmy Cisco
dc.title.alternative Protection Against L2 Attacks on Ethernet Networks Using Cisco Network Components
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr
dc.date.accepted 2020-08-26
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the security of the second layer of the OSI model in Ethernet technology based on wired connection of network elements. To understand the content of this work, the reader is expected to know the OSI model describing various layers of network communication, especially its first three layers. The reader is also expected to have an indicative knowledge of the structure of the basic transmission unit in Ethernet, generally known as the frame, and basic principles of the IP protocol. Therefore, this thesis should provide enough information to be able to securely set up network communication in second layer of the OSI model by even a novice network administrator with, to ensure basic communication security in a small or medium-sized organization using Cisco network elements.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 54125
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-08-04


Files in this item

Files Size Format View Description
šedivý_2020_dp.pdf 1.712Mb PDF View/Open None
šedivý_2020_op.pdf 102.2Kb PDF View/Open None
šedivý_2020_vp.pdf 217.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account