Zařízení pro dávkování nápojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zařízení pro dávkování nápojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Műck, Josef
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:25Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:25Z
dc.date.issued 2019-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47868
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit zařízení pro automatické dávkování nápojů ovládaná mikropočítačem. Hlavní funkcí zařízení je dávkování až 8 malých skleniček zvoleným druhem nápoje. Mezi hlavní funkční části patří krokový motor, který otáčí karuselem se skleničkami a odstředivé čerpadlo, které zajišťuje dopravu kapaliny do skleniček. Vše je řízeno platformou Arduino. V teoretické části jsou popsány komponenty a funkční celky, které byly pro vývoj potřeba, nebo by bylo možné je použít. V praktické části se zabývám použitím zmíněných součástí v mém zařízení.
dc.format 50 s. (32 387)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Arduino cs
dc.subject krokový motor cs
dc.subject čerpadlo cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject dávkovač cs
dc.subject Arduino en
dc.subject stepper motor en
dc.subject pump en
dc.subject microcontroller en
dc.subject dispenser en
dc.title Zařízení pro dávkování nápojů
dc.title.alternative A Device for Filling Drinks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel
dc.date.accepted 2020-08-28
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis was to create a device for automatic beverage dispensing controlled by a microcontroller. The main function of the device is the dosage of up to 8 small glasses by the chosen type of drink. The main functional parts include a step motor that rotates the carousel with glasses and a centrifugal pump that provides transport of the liquid to the glasses. Everything is driven by the Arduino platform. The theoretical part describes the components and functional units that were needed for the development or could be used. In the practical part, I deal with the use of previously mentioned components in my device.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 54265
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2020-08-10


Files in this item

Files Size Format View Description
műck_2020_dp.zip 3.783Kb application/zip View/Open None
műck_2020_op.pdf 113.2Kb PDF View/Open None
műck_2020_vp.pdf 118.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account