Rizika sucha v České Republice a návrh jejich mitigace ve vybraném regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rizika sucha v České Republice a návrh jejich mitigace ve vybraném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čáslavský, Milan
dc.contributor.author Kužela, Lukáš
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:31Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:31Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48005
dc.description.abstract Tato diplomová práce řeší fenomén sucha a jeho následky v České republice. Cílem práce je analyzovat současný stav a navrhnout vhodná opatření ke snížení rizik sucha následkem současné aktivace této hrozby. Teoretická část se věnuje rozdělením sucha, příčinám jeho vzniku a následnými dopady na člověka a environment. Dále práce uvádí nástroje k hodnocení sucha a obsahuje rešerši legislativních dokumentů zabývající se problematikou sucha. Praktická část se věnuje analýze stavu sucha na území města Luhačovice. Tato část se zabývá vyhodnocením základních meteorologických a hydrologických veličin, jakými jsou teplota vzduchu, míra srážkových úhrnů, průtok na Luhačovickém potoce a stav hladiny podzemní vody v rámci zkoumaného území. Poté práce předkládá možné návrhy mitigace.
dc.format 126
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sucho cs
dc.subject aridizace cs
dc.subject srážky cs
dc.subject průtok cs
dc.subject podzemní vody cs
dc.subject vodní zdroje cs
dc.subject zásobování vodou cs
dc.subject minerální prameny cs
dc.subject Drought en
dc.subject aridisation en
dc.subject rainfall en
dc.subject flow rates en
dc.subject groundwater en
dc.subject water resources en
dc.subject water supply en
dc.subject mineral springs en
dc.title Rizika sucha v České Republice a návrh jejich mitigace ve vybraném regionu
dc.title.alternative Risks of Drought in Czech Republic and Mitigation Suggestions in Selected Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Božek, František
dc.date.accepted 2020-06-29
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the phenomenom of drought in the Czech Republic. Objectives of the work are drought's current state analysis and suggestions of suitable precautions of risk mitigation. Theoretical part contains the diversification of drought, cause of origin and impacts on human and environment. Also are in this thesis introduced tools for the rating of drought and research of legislative documents dealing with the issue of drought. Practical part of the thesis is dedicated to the drought state analysis in selected region. This part deals with evaluation of rainfalls, flow rates in selected watercourses and groundwater levels within the surveyed area. At the end of the thesis there are possible suggestions of mitigation, and their assessment.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 54486
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-06-05


Files in this item

Files Size Format View Description
kužela_2020_dp.pdf 8.051Mb PDF View/Open None
kužela_2020_op.pdf 237.3Kb PDF View/Open None
kužela_2020_vp.pdf 171.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account