Racionalizace výrobního procesu montáže herních automatů ve společnosti ENBOS Slušovice s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Racionalizace výrobního procesu montáže herních automatů ve společnosti ENBOS Slušovice s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Uher, Jonáš
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:45Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:45Z
dc.date.issued 2020-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48341
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na racionalizaci výrobního procesu montážního pracoviště herních automatů. Cílem práce je zvýšení produktivity na montážním pracovišti pomocí metod průmyslového inženýrtsví. V teoretické části práce byla vypracována literární rešerše formulující východiska pro praktickou část. Na úvod praktické části byly uvedeny základní údaje o společnosti a následně byla popsána současná situace na pracovišti. Na základě sběru dat a provedení analýz, byl vypracován projekt pro racionalizaci montážního pracoviště. Pomocí projektu se následně navrhla řešení, pro splnění vytyčených cílů. Závěr práce obsahuje zhodnocení navržených řešení.
dc.format 95 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject produktivita cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject spaghetti diagram cs
dc.subject 5S cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject productivity en
dc.subject standardization en
dc.subject spaghetti diagram en
dc.subject 5S en
dc.subject waste en
dc.title Racionalizace výrobního procesu montáže herních automatů ve společnosti ENBOS Slušovice s.r.o.
dc.title.alternative Rationalization of the Production Process of Construction Gaming Machines in the Company ENBOS Slušovice s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on rationalization of the production process of construction gaming machines. The aim of the thesis is increase productivity on construction workplaces with the use of industrial engineering methods. In the theoretical part of thesis literaly research was perfomed, defining for the practical part. In the beginning of the practical part, basic information and the current situation of the company were introduced. Based on data collection and analysis, project was developer for the rationalization construction workplace. With the help of the project, a solution was proposed for meeting the project objectives. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the proposed solutions.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 54959
dc.date.submitted 2020-06-15


Files in this item

Files Size Format View Description
uher_2020_dp.pdf 5.973Mb PDF View/Open None
uher_2020_op.docx 27.79Kb Unknown View/Open None
uher_2020_vp.pdf 206.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account