Příčiny a důsledky rozvodovosti z pohledu středoškoláků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příčiny a důsledky rozvodovosti z pohledu středoškoláků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Achillesová, Adéla
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:55Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:55Z
dc.date.issued 2019-10-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48584
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, se zabývá příčinami a důsledky rozvodu z pohledu středoškoláků. Teoretická část se věnuje rodině, nastiňuje základní funkce rodiny a manželství. Druhá polovina teoretické části je zabývá samotným rozvodem a jeho následným vlivem na dítě. Praktická část je realizována formou kvantitativního výzkumného šetření, které zjišťuje příčiny a důsledky rozvodu z pohledu středoškoláků. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak rozvod rodičů ovlivní budoucí život adolescenta a jeho pohled na rodinu a manželství.
dc.format 47 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject krize cs
dc.subject dospívání cs
dc.subject stres cs
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.subject social support en
dc.subject divorce en
dc.subject adolescent en
dc.subject crisis en
dc.subject adolescence en
dc.subject stress en
dc.title Příčiny a důsledky rozvodovosti z pohledu středoškoláků
dc.title.alternative Causes and consequences of a divorce from the point of view of secondary school children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2020-08-27
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the causes and consequences of divorce from the perspective of high school students. The theoretical part is devoted to the family, outalling the basic functions of the family and marriage. The second half of the theoretical part deals with the divorce itself and its subsequent influence on the child. The practical part is implemented in the form of a quantitative research survey, which finds out the causes and consequences of divorce from the perspective of high school students. The main goal of the work was to find out how the divorce of parents will affect the future life of the adolescent and his view of family and marriage.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 55256
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2020-06-10


Files in this item

Files Size Format View Description
achillesová_2020_dp.pdf 1.590Mb PDF View/Open None
achillesová_2020_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
achillesová_2020_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account