Hydraulické systémy pro zvedání a spouštění hmotné zátěže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hydraulické systémy pro zvedání a spouštění hmotné zátěže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašina, Martin
dc.contributor.author Hrbáček, Pavel
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:57:42Z
dc.date.available 2021-07-26T10:57:42Z
dc.date.issued 2020-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48727
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na využití hydraulických systémů pro zvedání a spouštění hmotných zátěží. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje základním pojmům a veličinám charakterizujícím danou oblast. Praktická část se zabývá návrhem tří variant hydraulických systémů pro zvedání a spouštění konkrétní hmotné zátěže, jejichž funkčnost je ověřena výpočtem. Navržené systémy jsou vzájemně porovnány z provozního hlediska včetně srovnání jejich výhod a nevýhod.
dc.format 95 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hydraulický systém cs
dc.subject hmotná zátěž cs
dc.subject hydrostatické převodníky cs
dc.subject řízený jednosměrný ventil cs
dc.subject hydraulický zámek cs
dc.subject Hydraulic system en
dc.subject mass load en
dc.subject hydrostatic converters en
dc.subject pilot operated check valve en
dc.subject double pilot operated check valve en
dc.title Hydraulické systémy pro zvedání a spouštění hmotné zátěže
dc.title.alternative Hydraulic Systems for Lifting and Sinking of Mass Load
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášek, Antonín
dc.date.accepted 2020-06-01
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the usage of the hydaulic systems for lifting and sinking of mass load. The content is devided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the basic terms and the physical quantities which are connected to the area of study. The pratical part deals with the design of three variants of the hydraulic systems for lifting and sinking the specific load and the functionality is subsequently verified by the calculation. The designed systems are compared in terms of operational point of view including the comparison of their advanteges and disadvanteges.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 55468
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
hrbáček_2020_dp.pdf 4.206Mb PDF View/Open None
hrbáček_2020_op.docx 81.06Kb Unknown View/Open None
hrbáček_2020_vp.pdf 769.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account