A Business Plan for a Café

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Business Plan for a Café

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dokulil, Jiří
dc.contributor.author Dohnal, Roman
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:57:59Z
dc.date.available 2021-07-26T10:57:59Z
dc.date.issued 2019-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49133
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu kavárny s názvem Stardust. Kavárna je zaměřená převážně na splnění poptávky studentů středních a vysokých škol v okolí. Kavárna bude tudíž nabízet kromě klasického sortimentu i cigarety. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základy podnikání, dále se zaměřuje na podnikatelské prostředí, druhy podniků a druhy analýz použitých v podnikatelském plánu. Teoretická část tak slouží jako základ pro vypracování praktické části. Praktická část se zaměřuje na konkrétní podnikatelský záměr pomocí poznatků získaných v teoretické části. Praktická část byla také postavena na výsledcích marketingového mixu a analýz PEST, Porter a SWOT. Ve finančním plánu byly zpracovány tří varianty vývoje a podle výsledků optimistické a realistické verze byl podnik zhodnocen jako slibný.
dc.format 66 s. (96 810 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject kavárna cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject realizovatelnost cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject business plan en
dc.subject café en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject feasibility en
dc.subject financial plan en
dc.subject market analysis en
dc.title A Business Plan for a Café
dc.title.alternative A Business Plan for a Café
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hoke, Eva
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated Aim of this bachelor thesis is to compile a business plan for a café called Stardust. The café is mainly focused on meeting the demand of high school and college students in the vicinity. The café will, therefore, offer cigarettes in addition to the usual assortment. The thesis has a theoretical and practical part. The theoretical part describes the basics of entrepreneurship, then focuses on the business environment, types of businesses, and types of analyses used in the business plan. The plan, therefore, servers as a foundation for the drawing up of the practical part. The practical part focuses on a specific business plan by using findings acquired in the theoretical part. The practical part was also drawn up based on the results of the marketing mix and PEST, Porter, and SWOT analyses. Three variants were drawn up in the financial plan and based on the results of the optimistic and realistic version; the business was evaluated as promising.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 56266
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2020-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
dohnal_2020_dp.pdf 2.044Mb PDF View/Open None
dohnal_2020_op.doc 50.5Kb Unknown View/Open None
dohnal_2020_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account