Studie současného stavu bezpečnostních technologií pro oblast zabezpečení proti teroristickým útokům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studie současného stavu bezpečnostních technologií pro oblast zabezpečení proti teroristickým útokům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neumann, Petr
dc.contributor.author Kačmár, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:46:49Z
dc.date.available 2010-07-16T06:46:49Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4918
dc.description.abstract V prvej časti diplomovej práce je stručný prehľad o pojme terorizmus, jeho súčasnom stave, jeho cieľov a motívov, jeho formami a kategorizáciou a spojení s nerovnováhou sociálneho, ekonomického a politického vývoja vo svete. Práca ďalej popisuje terorizmus ako zbraň, ktorú si vynútila moderná spoločnosť na presadzovanie svojich hlavne politických a náboženských cieľov. V druhej časti sa venuje prehľadu súčasných technológií používaných v súčasnej dobe. Práca je koncipovaná do troch základných oblastí a to technológie v oblasti detekovania kovových predmetov, chemických a biologických zbraní a oblasti detekcie explozívnych materiálov. Potom ku každej zmienenej technológií je uvedené reprezentujúce zariadenie v jednotlivých oblastiach. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 4756696 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Terrorism en
dc.subject spectroscopy en
dc.subject explosive substances en
dc.subject chemical and biological weapons en
dc.subject Terorizmus cs
dc.subject spektroskopia cs
dc.subject explozívne látky cs
dc.subject chemické a biologické zbrane cs
dc.title Studie současného stavu bezpečnostních technologií pro oblast zabezpečení proti teroristickým útokům cs
dc.title.alternative Studies of actual situation of security technologies in area of safety against terrorist's attacks en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Libor
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated In the first part of this diploma's work is a brief survey of terrorism concept, its actual situation, aims and incentive, forms, classification and connection to unbalance of social, economic and politic trends in the world. The thesis also describes terrorism as a weapon which was formed by modern society to support its politic and religion aims mostly. The second part of thesis is dedicated to view of actual technologies that are used nowadays. This thesis is divided into three main parts: technologies of metal object detection, chemical and biological weapons and the part of explosive substance detection. Each of this technology has one described mechanism in this thesis also. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6178
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
local.subject terorismus cs
local.subject bioterorismus cs
local.subject chemické zbraně cs
local.subject detekce hrozeb cs
local.subject detekce výbušnin cs
local.subject terrorism en
local.subject bioterrorism en
local.subject chemical weapons en
local.subject intrusion detection en
local.subject detection of explosives en


Files in this item

Files Size Format View
kačmár_2007_dp.pdfBlocked 4.536Mb PDF View/Open
kačmár_2007_vp.pdf 261.2Kb PDF View/Open
kačmár_2007_op.doc 554Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account