Analýza zvyšování cestovního ruchu v Podhostýnském mikroregionu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza zvyšování cestovního ruchu v Podhostýnském mikroregionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Pavelcová, Anna cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:09:13Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:31Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4947
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Analýza zvyšování cestovního ruchu v Podhostýnském mikroregionu. Nejprve se zaměřuji na teoretické poznatky, poté byla provedena analýza, která slouží pro stanovení závěrečných doporučení. Teoretická část je zaměřena na samotný cestovní ruch, jeho historii a také marketing. Prak-tická část je věnována současnému stavu Podhostýnského mikroregionu, blíže jsem roze-brala jednotlivé složky této oblasti, jako jsou obyvatelstvo, přírodní a kulturní podmínky či životní prostředí. Poslední část obsahuje závěrečné doporučení a návrhy, které by do bu-doucnosti mohli přispět k rozvoji Podhostýnského mikroregionu, hlavně v oblasti cestov-ního ruchu, která byla mým hlavním cílem bakalářské práce. cs
dc.format 75 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2629877 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013 cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Podhostýnský mikroregion cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing cestovního ruchu cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject tourism en
dc.subject Podhostynsky microregion en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing of tourism en
dc.subject marketing mix en
dc.title Analýza zvyšování cestovního ruchu v Podhostýnském mikroregionu cs
dc.title.alternative Analysis of increasing tourism in microregion Podhostynsko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav cs
dc.date.accepted 2008-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The main theme of my bachelor work is Analysis of increasing tourism in microregion Podhostynsko. First I am focusing on theoretic knowledge. Subsequently was implemented analysis which serves for assesment of final recommendation. Theoretic part is specialized on himself travel movement, its history and also marketing of the tourism. Practical part si about the present situation in Podhostynsky microregion, more closely I have taken to parts individual components of area as are population, natural and cultural conditions or also environment. The last part contains the final recommendation and suggestions which could help to develop the area Podhostynsky microregion in the field of tourism into the future. To create suggestions and recommendation were also my main purpose of the bachelor work. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9761
dc.date.assigned 2008-03-21 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pavelcová_2008_bp.pdfBlocked 2.508Mb PDF View/Open
pavelcová_2008_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
pavelcová_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account