Chování dětí jako zdroj stresu učitele mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chování dětí jako zdroj stresu učitele mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Hoferková, Iveta
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49596
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je chování dětí jako zdroj stresu učitele v mateřské škole. Práce má teoreticko - empirický charakter. Jejím cílem je popsat, jak učitelé mateřských škol interpretují chování dětí jako stresující. Teoretická část představuje interakci učitele a dítěte, chování dětí a stres v práci učitele mateřské školy. V empirické části byl proveden kvalitativní výzkum. Probíhal formou rozhovorů s učiteli mateřských škol. Na základě analýzy získaných dat, byly popsány typy chování dětí, které stresují učitele mateřských škol.
dc.format 63 s. (108 015 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitelský stres cs
dc.subject interakce učitele a dítěte cs
dc.subject verbální komunikace v edukačním procesu cs
dc.subject copingové strategie cs
dc.subject sociální role dítěte v mateřské škole cs
dc.subject teacher stress en
dc.subject teacher - child interaction en
dc.subject verbal communication in the educational process en
dc.subject coping strategies en
dc.subject the social role of the child in kindergarten en
dc.title Chování dětí jako zdroj stresu učitele mateřské školy
dc.title.alternative Behavior of child as a source of stress for a kindergarden teacher
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukšík, Ivan
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated The topic of the diploma thesis is the behavior of children as a source of stress for teachers in kindergarten. The work has a theoretical - empirical character. Its aim is to describe how kindergarten teachers interpret children's behavior as stressful. The theoretical part presents the interaction of teacher and child, children's behavior and stress in the work of a kindergarten teacher. Qualitative research was conducted in the empirical part. It took the form of interviews with kindergarten teachers. Based on the analysis of the obtained data, the types of behavior of children that stress kindergarten teachers were described.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57113
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
hoferková_2021_dp.pdf 1.729Mb PDF View/Open None
hoferková_2021_op.docx 17.16Kb Unknown View/Open None
hoferková_2021_vp.docx 20.59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account