Přesvědčení absolventů oboru učitelství pro mateřské školy o jejich profesní připravenosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přesvědčení absolventů oboru učitelství pro mateřské školy o jejich profesní připravenosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Kopačíková, Alžběta
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49597
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku přesvědčení absolventů oboru učitelství pro mateřské školy o jejich profesní připravenosti. Teoretická část zahrnuje celkem pět kapitol, které jsou stěžejní pro tuto práci. Teoretickým cílem práce je představit teoretické koncepty týkající se přesvědčení učitele a jeho profesní připravenosti. Na teoretický základ navazuje empirická část. Výzkumné šetření má kvalitativní design. Cílem praktické části je popsat, jaké je přesvědčení absolventů o jejich profesní připravenosti. K zjištění tohoto cíle byla použita obsahová analýza volného psaní a polostrukturované rozhovory. Závěr praktické části je věnován interpretaci výsledků výzkumu a odpovědím na výzkumné otázky. Na základě výsledků výzkumu práce obsahuje také doporučení pro další pedagogický výzkum a praxi.
dc.format 90 s. (145 049 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject absolvent oboru učitelství pro mateřské školy cs
dc.subject profesní příprava cs
dc.subject profesní přesvědčení cs
dc.subject adaptační proces v MŠ cs
dc.subject šok z reality cs
dc.subject preschool teacher education graduate en
dc.subject professional preparation en
dc.subject professional belief en
dc.subject adaptation process in kindergarten en
dc.subject reality shock en
dc.title Přesvědčení absolventů oboru učitelství pro mateřské školy o jejich profesní připravenosti
dc.title.alternative Preschool teacher education graduates' beliefs about their professional readiness
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on problematics of preschool teacher education graduates' beliefs about their professional readiness. The theoretical part includes five chapters that are important for this thesis. The theoretical aim of thesis is to introduce theoretical concepts related to the teacher´s beliefs and their professional readiness. The theoretical basis is followed by an empirical part. Research has a qualitative design. The aim of the practical part is to describe the beliefs of graduates about their professional readiness. To accomplish the aim several free-form, content analysis was conducted, additionally, semi-structured interviews were used to underpin the aims further. The conclusion of the practical part is devoted to the interpretation of research results and answers to research questions. Based on the research results, the work also proposes recommendations for further pedagogical research and practice.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57114
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
kopačíková_2021_dp.pdf 5.650Mb PDF View/Open None
kopačíková_2021_op.docx 19.68Kb Unknown View/Open None
kopačíková_2021_vp.docx 18.98Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account