Interakční styly učitele mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interakční styly učitele mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Kopečná Kubínová, Michaela
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49601
dc.description.abstract Diplomová práce výzkumného charakteru se zabývá interakčními styly učitelů mateřských škol. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou interakční styly učitele mateřské školy při komunikaci s dětmi. Teoretická část sumarizuje poznatky o procesu interakce, výukové komunikace, interakčním stylu učitele. Pozornost je také věnovaná dosavadním výzkumům zabývajících se interakčními styly učitelů. Výzkum je kvalitativně orientován. V empirické části je popsáno výzkumné šetření, které bylo realizováno s využitím nestrukturovaného pozorování a interview s učiteli mateřských škol. V závěru jsou interpretovány výsledky výzkumu a odpovědi na výzkumné otázky.
dc.format 84 s. (135 960 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikační projevy učitele mateřské školy cs
dc.subject interakční styl cs
dc.subject interakce ve školní třídě cs
dc.subject communication speeches of kindergarten teacher en
dc.subject interaction style en
dc.subject interaction in the class-room en
dc.title Interakční styly učitele mateřské školy
dc.title.alternative Interaction styles of preschool teacheres
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated This diploma thesis of a research character deals with the interaction styles of kindergarten teachers. The aim of this thesis was to find out what are the interaction styles of a kindergarten teacher when communicating with children. The theoretical part summarizes knowledge about the process of interaction, educational communication and interaction style of the teacher. Attention is also paid to existing researches dealing with the interaction styles of teachers. This work is qualitatively oriented. The empirical part describes a research survey, which was carried out using unstructured participatory observation and in-depth interviews with kindergarten teachers. In the final part are interpreted the research results and answers to research questions.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57124
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
kopečná kubínová_2021_dp.pdf 2.948Mb PDF View/Open None
kopečná kubínová_2021_op.docx 19.50Kb Unknown View/Open None
kopečná kubínová_2021_vp.docx 18.61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account