Rodič jako zdroj stresu při práci učitele

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodič jako zdroj stresu při práci učitele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Soukupová, Monika
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49606
dc.description.abstract Diplomová práce je výzkumného charakteru se zaměřením na stres v učitelské profesi. Cílem diplomové práce bylo odhalit a popsat, jaké situace pro učitele přestavují zdroj stresu v souvislosti s rodiči. Empirická část je založena na kvalitativní analýze, jejíž data byla získána prostřednictvím interview a metody nedokončených vět. Výzkumný soubor tvořily učitelky mateřských škol ve Zlínském kraji a výzkumná zjištění odhalují situace, které se pro učitelky jeví jako zdroj stresu v interakci s rodiči. Z analyzovaných výsledků vyplynulo, že se jedná především o situace, vztahujících se ke sdělování nepříjemných informací rodiči, které u učitelek vyvolávají jisté obavy z reakcí rodičů, které částečně souvisí s pohledem a přístupem rodiče k mateřské škole a tudíž i znalostí či neznalostí náplně práce učitelek.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Učitelský stres cs
dc.subject stresová situace cs
dc.subject interakce s rodiči cs
dc.subject Teacher stress en
dc.subject stressful situation en
dc.subject interaction with parents en
dc.title Rodič jako zdroj stresu při práci učitele
dc.title.alternative Parent as a source of stress at teacher work
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is of a research nature with a focus on stress in the teaching profession. The aim of the diploma thesis was to reveal and describe what situations for teachers represent a source of stress in connection with parents. Data were obtained through interviews and the unfinished sentence method. The research sample consisted of kindergarten teachers in the Zlin region, and research findings reveal situations that appear to be a source of stress for teachers in interaction with parents. The analyzed results showed that these are mainly situations related to the communication of unpleasant information to parents, which raise some concerns for teachers about parents' reactions, which is partly related to the look and attitude of parents to kindergarten and thus the knowledge or ignorance of the job teachers.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57130
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
soukupová_2021_dp.pdf 2.457Mb PDF View/Open None
soukupová_2021_op.docx 19.52Kb Unknown View/Open None
soukupová_2021_vp.docx 18.73Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account