Spolupráce učitele a chůvy při vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spolupráce učitele a chůvy při vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Vašáková, Ilona
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49608
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá otázkou spolupráce učitele mateřské školy s chůvou při vzdělávání dětí mladších tří let. Cílem práce je objasnit danou problematiku, přiblížit práci s dvou-letými dětmi a jak probíhá kooperace mezi těmito profesemi. Teoretická část se zabývá vzděláváním dětí mladších tří let, dále se věnuje období batolete z hlediska vývojové psychologie a v neposlední řadě neopomíjí také na postavení pedagogických a nepedagogických pracovníků v mateřské škole. V praktické části na základě analýzy rozhovorů s učiteli a chůvami mateřské školy usiluji o přiblížení, jak probíhá spolupráce mezi těmito dvěma pozicemi, propojenost a postavení chůvy v mateřské škole. V poslední části diplomové práce formuluji získané výsledky, které vypovídají o tom, že spolupráce mezi učitelkou a chůvou v mateřské škole splňuje vysoké standarty kooperace při vzdělávání dětí mladších tří let.
dc.format 85
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject chůva mateřské školy cs
dc.subject dvouleté děti v mateřské škole cs
dc.subject adaptace dvouletých dětí cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject a personality of the kindergarten teacher en
dc.subject a nanny in kindergarten en
dc.subject two year old children in the kindergarten en
dc.subject adaptation of two year old children en
dc.subject preschool education en
dc.title Spolupráce učitele a chůvy při vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole
dc.title.alternative Teacher and nanny cooperation at education of children under three years of age in kindergarten
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Klapko, Dušan
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis is following up on a question of cooperation of the kindergarten teacher and the nanny at educating children under three years of age. The objective of the thesis is to clarify the given issue, approximate the work with two year old children and how does the cooperation between these two professions take place. The theorethical part is following up on educating children under three years of age, development psychology of the toddler age and doesn´t forget the position of pedagogic and non-pedagogic employees in kindergarten. In the practical part I try to approximate how does the cooperation between these two positions take place, their connection and a position of the nanny in kindergarten, based on analysis of interviews among kindergarten teachers and nannies. In the last part of this thesis I define obtained results which tell that the cooperation of a kindergarten teacher and nanny meets high cooperation standards at educating children under three years of age.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57132
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
vašáková_2021_dp.pdf 2.401Mb PDF View/Open None
vašáková_2021_op.docx 20Kb Unknown View/Open None
vašáková_2021_vp.docx 19.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account