Didaktické strategie učitelů preferované v povinném předškolním vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Didaktické strategie učitelů preferované v povinném předškolním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Zakopalová, Nikola
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49609
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zjišťování volených didaktických strategií učitelů mateřských škol při vzdělávání dětí plnících povinnou předškolní docházku. Práce představuje teoretické koncepce týkající se didaktických strategií při práci s dětmi v povinném předškolním vzdělávání. Výzkum byl uskutečněn pomocí nestrukturovaného pozorování, polostrukturovaného interview a obsahové analýzy dokumentů. Výzkumné šetření odhalilo preferované didaktické strategie učitelů v povinném předškolním vzdělávání.
dc.format 82
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject didaktické strategie cs
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject povinné předškolní vzdělávání cs
dc.subject didactic strategies en
dc.subject teacher's personality en
dc.subject compulsory pre-school education en
dc.title Didaktické strategie učitelů preferované v povinném předškolním vzdělávání
dc.title.alternative Didactic strategies of teachers preferred in compulsory preschool education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on finding out the chosen didactic strategies of kindergarten teachers in the education of children fulfilling compulsory preschool attendance. The work presents theoretical concepts related to didactic strategies in working with children in compulsory preschool education. The research was carried out through unstructured observation, semi-structured interviews and content analysis of documents. The research revealed the preferred didactic strategies of teachers in compulsory pre-school education.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57133
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
zakopalová_2021_dp.pdf 2.264Mb PDF View/Open None
zakopalová_2021_op.docx 19.16Kb Unknown View/Open None
zakopalová_2021_vp.docx 20.29Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account