Profesní vidění učitele mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesní vidění učitele mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Zapletalová, Aneta
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:19Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49610
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu, které je v odborné literatuře řešeno spíše sporadicky. Teoretická část představuje sumarizaci teoretických poznatků konceptu profesního vidění učitele, přičemž zvláštní pozornost je věnována učiteli mateřské školy. Také je v práci předložen přehled dosavadních výzkumů profesního vidění. V empirické části je prezentováno výzkumné šetření, které bylo realizováno s využitím nestrukturovaného participačního pozorování a hloubkových interview s učiteli mateřských škol. V závěru jsou interpretovány a analyzovány výsledky výzkumu a odpovědi na výzkumné otázky. Z výsledků vyplývá, že profesní vidění je z největší míry ovlivněno dosaženým vzděláním učitele.
dc.format 69 (150 520)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject profesní vidění cs
dc.subject parametry profesního vidění cs
dc.subject profesní jednání cs
dc.subject oddanost profesi cs
dc.subject sebereflexe učitele cs
dc.subject professional vision en
dc.subject parameters of professional vision en
dc.subject professional action en
dc.subject devotion to the profession en
dc.subject self-reflection of the teacher en
dc.title Profesní vidění učitele mateřské školy
dc.title.alternative Professional Vision of a Kindergarten Teacher
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated The presented diploma thesis deals with a topic which is addressed rather sporadically in the professional literature. The theoretical part presents a summary of theoretical knowledge of the concept of teachers' professional vision, with special attention paid to kindergarten teachers. The thesis also presents an overview of previous research on professional vision. The empirical part presents a research survey, which was conducted using unstructured participatory observation and in-depth interviews with kindergarten teachers. In the conclusion, the research results and answers to research questions are interpreted and analysed. The results show that professional vision is largely influenced by teacher's achieved education level.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 57134
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
zapletalová_2021_dp.pdf 2.265Mb PDF View/Open None
zapletalová_2021_op.docx 19.61Kb Unknown View/Open None
zapletalová_2021_vp.docx 19.01Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account